Inspreken over herindelingsontwerp gemeente Haaren

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op maandag 17 december (Tilburg) en dinsdag 18 december een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring door de raden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen.

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum 1 januari 2021. Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Het herindelingsontwerp ligt in alle betrokken gemeenten ter inzage van 21 december tot en met 14 februari. Dit gebeurt in de gemeentehuizen/kantoren. Daarnaast is het herindelingsontwerp ook digitaal beschikbaar op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling.

Reageren
In de gemeente Haaren ligt het herindelingsontwerp verder ter inzage in de gemeenschapshuizen van ieder dorp. Dit zijn de Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, het HelvoirThuis in Helvoirt en Den Domp in Haaren.

Iedereen kan in de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, zienswijzen indienen. Dit kan
digitaal. Hiervoor moet u het e-formulier invullen op www.haaren.nl/herindeling . U kunt ook schriftelijk reageren door een brief te sturen naar postbus 44, 5076 ZG Haaren. Als u een mondelinge reactie wilt geven dan moet u een hiervoor een afspraak op een gemeentekantoor van één van de betrokken gemeenten.

Steunbetuiging
Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook een steunbetuiging. Gedetailleerde informatie over de ter inzagelegging van het herindelingsontwerp en de herindeling in het algemeen vindt u op de eerder genoemde gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten.

Informatieavonden
De gemeente Haaren organiseert twee informatieavonden over het herindelingsontwerp op het gemeentehuis van Haaren. Alle geïnteresseerden zijn welkom. U kunt kiezen uit twee data: woensdag 16 januari en donderdag 17 januari. De presentatie start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden gelijk.

Kijk ook bij

Rook- en vuurverbod in bossen en op de hei

Vanwege de hoge temperaturen en langdurige droogte geldt in de gemeente Vught een rook- en …