Informatieavond N65 en spoor: plannen nog te grofmazig voor antwoorden op detailvragen

Donderdag 21 mei maakten veel Vughtenaren gebruik van de mogelijkheden om op de informatiemarkt in Novalis wijzer te worden over de gevolgen van de werkzaamheden aan de N65 en het spoor, die Vught de komende 10 jaar in hun greep zullen houden. Veel bezoekers waren op zoek naar antwoorden op vragen over details van de plannen, maar die bleken in dit stadium nog moeilijk vinden.

Er waren kennissessies over trillingen, geluid en het vervoer van gevaarlijke stoffen waar bezorgde bewoners hun vragen konden stellen aan de deskundigen. Daarnaast waren er weer nieuwe tekeningen en presentaties waardoor ook meer  details van de plannen duidelijk  werden. Vooral de presentatie over de N65 was verhelderend.

Tijdelijke voorzieningen

Zowel bij de werkzaamheden aan het spoor als bij de N65 zit een fors deel van de kosten in de aanleg  van de tijdelijke voorzieningen die moeten worden getroffen om de auto’s en de treinen te laten doorrijden tijdens de bouwwerkzaamheden. Bij de N65 betekent de aanleg van de tijdelijke weg  op dit moment dat er aan de Lekkerbeetjenlaan verschillende huizen moeten verdwijnen terwijl er in de eindsituatie maar een klein stukje van de voortuin af moet.  Overigens wordt nog steeds afgewogen  wat de beste tijdelijke oplossing is. De weg afsluiten zou het voordeligste zijn, maar die kans wordt vrijwel uitgesloten. Er wordt nog wel gekeken naar de rijsnelheid die voor de tijdelijke weg moet gelden – hoe hoger de snelheid, hoe ruimer de bochten-  en hoe breed de rijbanen moeten worden.

Bij het spoor beginnen de werkzaamheden met de aanleg van een tijdelijke spoorlijn aan de westzijde van de huidige rails, maar ook aan de oostelijke zijde van het spoor moeten de aanliggende straten tijdens de bouw voor een groot deel gebruikt worden voor het bouwverkeer. Voor oudere bewoners langs het spoor is het een moeilijke afweging of ze op hun vertrouwde plekje blijven wonen en 5 jaar overlast proberen te trotseren of dat ze kiezen voor verhuizing.  Verschillende spoorbewoners vroegen zich dan ook of er, gedurende de  bouwperiode, nog wel parkeerplaatsen in hun straat over blijven en of hun woningen bereikbaar blijven voor hulpverlening in geval van calamiteiten.

Fietsroute

Ook bleek dat de kans groot is dat de doorgaande fietsroute langs het spoor en onder de N65 door waarschijnlijk aan de oostzijde zal komen. Een fietsroute aanleggen door de Aert Heijmlaan is namelijk  veel gecompliceerder en dus duurder.  De plaats van het tijdelijke station staat nog niet vast. Het is nu de bedoeling dat het in de buurt van het huidige station komt, maar daar wordt het met de noodlijn allemaal wel erg krap. Daarom wordt nog serieus gekeken naar het SP voorstel om te onderzoeken of het station tijdelijk naar het terrein aan de Michiel de Ruyterweg kan.  Nogal wat bezoekers waren benieuwd naar allerlei details, maar in dit stadium zijn de tekeningen en plannen nog te grofmazig  om daarover uitsluitsel te geven. Voor de spoorplannen komt er een aangepaste planning omdat er extra onderzoek nodig is naar trillingen en bovendien moeten de  wijzigingen in de aansluitingen van de Rembrantlaan en de Olmenlaan op de N65 ook in de spoorplannen worden doorgevoerd.

MMS

Voor maatschappelijk  makelen en schakelen in de spoorzone en langs de N65 zijn zo’n 350 adressen aangeschreven. Ruim 150 bewoners hebben belangstelling om daar op een of andere manier gebruik van te maken. Er loopt momenteel een sollicitatieprocedure voor een projectleider, maar dat wil niet zeggen dat er nog geen activiteiten worden ontwikkeld. Via MMS is het mogelijk sneller antwoord te krijgen op prangende vragen en kunnen problemen soms vlug worden opgelost.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …