Informatie gemeente Vught week 13

HONDEN UITLATEN IN VUGHT
Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1 voor de inwoners van Vught. Hondenpoep is vies en ongezond. Vooral buiten spelende kinderen zijn kwetsbaar voor parasieten in de uitwerpselen. Hondenpoep hoort binnen de hekken van de uitlaatplaatsen thuis of ruim de hondenpoep zelf op. Zo zorgen we er samen voor dat de hond de beste vriend van de mens blijft. Ook als het om niet-hondenbezitters gaat.

Uitlaatplaatsen voor honden
In Vught hebben we twee soorten honden uitlaatplaatsen: hondentoiletten en ravotveldjes. Het hondentoilet heeft een laag hekwerk. In het hondentoilet mag uw hond zijn behoefte doen, zonder dat u deze op hoeft te ruimen. Wij zorgen ervoor dat deze toilet schoongemaakt word. Op een hondentoilet moet u uw hond aan de lijn houden. Om het ravotveldje staat een hoog hek met een poortje en mag uw hond zijn behoefte doen zonder dat u hoeft op te ruimen. Op een ravotveldje mag uw hond los lopen. U hoeft hem niet aan de lijn te houden.

Wat zijn de regels voor hondenbezitters?
Binnen de bebouwde kom moet u uw hond altijd aan de lijn hebben. Ook geldt, buiten de hondentoiletten en ravotveldjes, overal in de gemeente een opruimplicht. Dat betekent dat u de hondenpoep zelf op moet ruimen. De BOA controleert, maar natuurlijk doen we vooral een beroep op u om deze regels te respecteren. Zo voorkomen we samen overlast en ergernis.

Hoe hoog zijn de boetes?
Op overtreding van de regels staan de volgende boetes:

Loslopende hond in de bebouwde kom: € 90,–
Hond laten poepen waar het niet mag: € 140,–
Geen zakje dragen voor het verwijderen van hondenpoep: € 90,–
Hond uitlaten waar dat niet mag: € 90,–

U vindt de boetes hier. Houd u zich aan de regels en maakt u gebruik van de voorzieningen, dan draagt u bij aan een schoon en veilig Vught, zonder hondenoverlast en -ergernis. Namens alle inwoners van Vught: hartelijk dank voor uw medewerking.

GRATIS COMPOST OP VRIJDAG 31 MAART
Vrijdag 31 maart kunnen inwoners van Vught gratis compost krijgen voor de tuin.

Tussen 8.00-16.30 uur mag u compost ophalen bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b. Zorg dat u zich kan legitimeren als inwoner van Vught. Het compost bieden we los aan. Neem zelf stevige zakken mee of een aanhangwagentje en natuurlijk een schop. Hebt u veel compost nodig voor uw tuin? Geen probleem, u mag zo vaak langskomen als u wilt. Op=op.

Goed voor de tuin
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat er een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.<hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>RENOVATIE TWEE SPEELTUINEN VUGHT
Denkt u mee?

Ieder jaar renoveren wij een aantal speeltuintjes in Vught. Dit jaar zijn de speeltuintjes bij het Versterplein en bij de Mgr. Goossenssingel aan de beurt. Wilt u meedenken over de inrichting van de speeltuintjes? Mail dan naar de heer Harry Jansing of bel naar 073 6580 680. <hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>RATTENBESTRIJDING IN VUGHT
Wat kunt u zelf doen?

De rat rukt op in ons land. Milde winters en het verminderd gebruik van rattengif dragen bij aan een groeiende rattenbevolking. Daarnaast trekken weggegooide etensresten en voerresten van (huis)dieren ratten aan. Ook in Vught ligt overlast op de loer. Het aantal meldingen neemt toe. Wat doet de gemeente om de rat te bestrijden en wat kunt u zelf doen?

Om ratten te vangen, gebruiken de bestrijders vangkooien met een rattenklem. De rat wordt met lokvoer naar de kooi gelokt. Dat is tenminste de bedoeling. Maar door de overmaat van voer in de omgeving, om de eendjes, herten of vogels te voeren, heeft de rat vaak geen behoefte meer aan het lokvoer in de klem. En dus loopt de volgevreten rat met een boog om de vangkooi heen.

Een nieuwe aanpak met rattenbestrijder Wespro
Naast de vangkooi, zet rattenbestrijder Wespro sinds kort een nieuw wapen in tegen de ratten: de Rodenator. Dit apparaat perst een mengsel van zuurstof en propaan in de gangenstelsels van het ongedierte en brengt dit – met een lichte knal – tot ontploffing. De ratten worden direct, op een humane, milieuvriendelijke manier gedood. Gelijktijdig wordt het hele gangenstelsel vernield. Ook in Vught gaat Wespro gebruik maken van deze methode.

Wat kunt u zelf doen?
Ratten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Bovendien brengen ze schade toe aan kabels, leidingen en isolatiematerialen. Een koppel ratten kan per jaar voor zo’n 2.000(!) nakomelingen zorgen. Er is dus volop aanleiding om het de ratten zo moeilijk mogelijk te maken. U kunt daar zelf bij helpen door de volgende tips in acht te nemen.

·         Houd ratten buiten de deur. Maak gaten in muur, kozijn of deur dicht. Een rat heeft voldoende aan een gat zo groot als uw duim om binnen te komen.
·         Gooi geen etensresten buiten de deur, laat geen voedsel rondslingeren en houd voer voor uw huisdieren buiten bereik. Laat ook geen voer achter als u naar het park, de vijver of de paardenwei gaat.
·         Komt uw tuin uit op een sloot of vaart, maai de waterkant en houd de begroeiing kort.
·         Vermijd puin en rommel in uw tuin of op uw plaats; het zijn goede schuilplaatsen voor ratten.

Met uw hulp krijgen roepen we de rat een halt toe. Dank u wel voor uw medewerking. <hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>NOG GEEN GESCHEIDEN RIOOLAANSLUITING? PAK UW KANS!
Leg het nu aan met subsidie

Vught heeft een gescheiden rioolstelsel: het regen- en afvalwater stromen door twee aparte rioolbuizen. Maar bij sommige woningen komt het regenwater in de buis voor afvalwater terecht. Zo raken die buizen te vol en dan ontstaat er wateroverlast. Hebt u nog geen gescheiden riool? Dan bent u verplicht om dit te herstellen. Dat is nu extra voordelig met een ruime subsidie van de gemeente. Grijp die kans.

Want nu krijgt u een flinke bijdrage gemeentelijke subsidie die in veel gevallen de kosten dekt. Woont u bovendien in een straat waar wij de riolering vervangen? Dan kunt u uw riool gratis aansluiten op het gemeentelijk riool.

We helpen u graag op weg
Het herstellen van uw riool lijkt ingewikkeld. Toch is het eenvoudiger dan u misschien denkt. Zo kunt u ons inschakelen om te kijken of u een verkeerde rioolaansluiting hebt. Want wij weten hoe het rioolstelsel in elkaar zit en hoe uw huis is aangesloten. Uiteraard helpen we u graag op weg. Dus laten we samen kijken naar de beste oplossing in uw situatie, de kosten en subsidiemogelijkheden.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over uw riool? Belt u ons dan gerust, tel. 073 65 80 680. Of stuur een e-mail. Ook kunt u een informatiefolder bij ons opvragen. Het aanvraagformulier vindt u ook op www.vught.nl/water. Wij horen graag van u.<hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>REGEL ALLE GEMEENTELIJKE BELASTINGZAKEN OP ÉÉN PLEK
Voortaan kunt u online, op één plek, al uw gemeentelijke belastingzaken regelen. Dat is handig.

Op www.vught.nl kunt u
·         uw taxatieverslag opvragen
·         uw WOZ gegevens of aanslagen inzien
·         uw aanslag betalen via iDEAL
·         uw automatische incasso aanvragen of opzeggen
·         uw rekeningnummer wijzigen
·         bezwaar maken

Met uw DigiD krijgt u snel en eenvoudig toegang tot uw persoonlijke, digitale belastingomgeving. Kijk op www.vught.nl/belastingen.<hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>De WOZ-AARDE EN DE INKOMSTENBELASTING 2016
Bent u in het bezit van een eigen woning? Dan hebt u de WOZ-waarde van uw woning nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2016.

De belastingdienst heeft de WOZ-waarde van uw eigen woning al voor u ingevuld. U vindt deze terug in de aangifte inkomstenbelasting 2016. Wilt u de waarde controleren? Raadpleeg dan de WOZ-beschikking 2016. Deze staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016. U hebt dit vorig jaar ontvangen. Hebt u het aanslagbiljet 2016 niet meer? Op www.vught.nl/belastingen (OZB en WOZ) kunt u het downloaden. U hebt hiervoor wel DigiD nodig.

Wozwaardeloket.nl
Ook zonder DigiD kunt u de waarde raadplegen. Kijkt u dan op www.wozwaardeloket.nl. Hier vindt u de waarde voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 onder de peildatum 1 januari 2015.<hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>STARTPAKKET VOOR DE DEELNEMERS VAN 100-100-100
Bent u deelnemer aan 100-100-100? En niet in de gelegenheid geweest de startbijeenkomst bij te wonen? Uw startpakket ligt voor u klaar in het gemeentekantoor.

U kunt het pakket donderdag 30 en vrijdagochtend 31 maart ophalen bij de balie. In het pakket vindt u onder meer een weegschaaltje, waarmee u elke week het restafval kunt wegen. Komt u donderdag om 10 uur? Dan kunt u ook nog een korte uitleg krijgen hoe het platform werkt. <hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>SUBSIDIEREGELINGEN 2017-2021 VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2016 de volgende subsidieregelingen vastgesteld:

Regeling Stimuleringssubsidie Sport 2017-2021
Regeling Stimuleringssubsidie Jeugd 2017-2021
Regeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 2017-2021
Regeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en immaterieel erfgoed 2017-2021
Regeling Stimuleringssubsidie Ouderen en mensen met een beperking 2017-2021
Regeling Projectsubsidie 2017-2021

Op 21 februari heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende subsidieregelingen vastgesteld:

Regeling Budgetsubsidie 2017-2021.
Regeling Budgetbasissubsidie 2017-2021

Op 21 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld:

Wijziging op Regeling Budget-basis subsidie 2017-2021.
Kaders Buitenschoolse Kunst- en Cultuureducatie 2017-2021

De subsidieregelingen beschrijven welke activiteiten de gemeente de komende subsidieperiode financieel wil ondersteunen. U kunt de regelingen vinden op de gemeentelijke website: www.vught.nl/subsidies.<hr style=”border-top:2px solid #a89cd0″/>

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …