Ideeën voor Week van de Gastvrijheid

Bewoners uit de wijken De Baarzen, Klein Brabant en Vughtse Hoeven trotseerden woensdag 30 augustus  het slechte weer om hun wensen en dromen te delen. Tal van leuke ideeën voor de ‘Week van de Gastvrijheid’ kwamen op tafel. De Week van de Gastvrijheid wordt van 3 tot 11 november  gehouden in Vught-Zuid.

Leuke en zingevende activiteiten werden voorgesteld zoals een beautymiddag, jeu de boules-competitie op de diverse boules-veldjes in Vught-Zuid, cupcakes maken, badmintonnen, handwerkmiddag, buurtwandeling, lotgenotencontact rouw en verlies, lampionnenoptocht, mozaïeken, natuuractiviteiten en presentaties van talenten uit de wijk. Nadrukkelijk werd gevraagd om activiteiten waardoor je buurtbewoners beter leert kennen zoals samen boodschappen doen, samen eten, hulp bij onderhoud van voortuintjes, schoonmaken en herstellen van tuingereedschap.

Doet u mee?

Hebt u zin om een van deze activiteiten mede uit te voeren? Wilt u graag iets vertellen over uw hobby of talent? Diverse organisaties helpen mee om de activiteiten uit te werken. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 september. Mail naar: samensterkindewijk@outlook.com  of bel tijdens kantooruren naar Welzijn Vught 073-6565350.

Kijk ook bij

Overschot 2022 loopt in Vught op naar bijna 6 miljoen

Door een positieve uitkomst van de z.g. decembercirculaire is het overschot over het boekjaar 2022 …