Home / Nieuws / Gemeente / Géén sociale huurwoningen in voormalige school Molenven
Patisserie De Rouw

Géén sociale huurwoningen in voormalige school Molenven

In de Woonvisie die op 9 juni 2016 door de Vughtse raad werd vastgesteld, is in het voormalige schoolgebouw van basisschool Molenven aan de Victorialaan een woningbouwprogramma vastgelegd van 15 sociale huurwoningen. Woonwijze heeft gekeken of het plan rendabel te realiseren was in dit Rijksmonument. Dat bleek niet het geval en Woonwijze kan er géén geld bijleggen. Ook de Van Beuningenstichting had geen interesse in het project. Die had volgens wethouder Van Woesik leergeld betaald bij de renovatie van het naast gelegen monumentale gebouw van Mariënhof aan het Mariaplein.

De wethouder constateerde dat de woningcorporaties momenteel liever gaan voor nieuwbouw. Daarom stelt het college nu voor om het programma voor de locatie Molenven te herzien van 15 sociale woningen naar 12 vrijesectorwoningen en 2 woningen in een CPO-project op het perceel achter Molenvenseweg 75.

Smoes
Volgens Suzanne van Wiggen (SP) was het de zoveelste smoes om de sociale woningbouw de nek om te kunnen draaien. “Dit is een drogreden. Als de locatie nu te duur is voor sociale woningbouw, dan was dat ook in 2016 het geval. Het ‘villa-virus’ slaat weer toe.” Yvonne Vos (CDA) vond ook dat opnieuw de lagere inkomens de dupe werden. Ze vroeg zich af of in ‘Molenven’ niet meerdere kleine woningen gerealiseerd kunnen worden. Ze zag graag dat, als het project bij inschrijving verkocht wordt, er ook rekening gehouden kan worden met de maatschappelijke opbrengsten. Fons Potters (D66) vertelde dat zijn partij op zich niet tegen het nieuwe plan is. Hij ziet echter liever dat er middeldure woningen worden gerealiseerd in het voormalige schoolgebouw in plaats van dure woningen. Bij de inspraakronde pleitte mevrouw Anita Kooijman namens de initiatiefgroep Molenven om CPO in samenwerking met Kilimanjaro Wonen een kans te bieden bij dit project. Kilimanjaro ondersteunt mensen die samen zoeken naar een leeftijdsbestendige woon- en leefvorm als alternatief voor het verzorgingshuis. D66 staat open voor het verhaal van Kilimanjaro. Potters vond in ieder geval dat er veel meer mogelijk is met Molenven dan nu wordt voorgesteld. Hij daagde het college uit: “Kom maar eens met een mooi plan.” Ton van der Vossen (PvdA) vond het een zuur verhaal dat er weer sociale woningbouw werd ingeruild. Aan de andere kant was er volgens hem veel voor te zeggen dat er uit praktische overwegingen naar andere locaties wordt gekeken om sociale woningbouw te realiseren. Ook het Kilimanjaro-plan sprak hem wel aan. Potters vroeg zich af hoe het mogelijk is dat Van der Vossen zomaar sociale woningen weggaf: “Hebt u al garanties dat ze ergens anders komen?” Die antwoordde: “Daar twijfel ik geen seconde aan.”

Mark du Maine (VVD) kon zich helemaal vinden in het collegevoorstel. Hij wees erop dat in het bestuursakkoord is vastgelegd dat er in deze periode géén sociale huurwoningen worden gebouwd. Zijn partij houdt zich aan de afgesproken verdeling van 40% sociale koopwoningen, 40% middeldure woningen en 20% dure woningen. Potters (D66) stelde voor het voorstel van de agenda te halen en pas een beslissing te nemen nadat de nieuwe woonvisie in voorjaar 2019 is goedgekeurd. Daar was geen steun voor bij de coalitiepartijen en dus wordt over het voorstel beslist in de raadsvergadering van 13 december.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Vught start pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups

Vught wil de jaarlijks toenemende overlast van de eikenprocessierups liever voorkomen dan bestrijden. Daarom komt …