Eerste woningaankoop voor N65 afgerond

Wethouder Fons Potters kon in de commissie ‘Ruimte’ mededelen dat  de eerste aankoop van een woning, die plaats moet maken voor de verbetering van de N65 in Vught tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen is verlopen. De verkoper en bewoner van het pand sprak zijn waardering uit voor het proces, de voortvarendheid en de contacten met Rijkswaterstaat en de gemeente Vught. Een positief begin van een voor veel inwoners ingrijpend proces.

Potters vertelde dat het steeds gaat om echt maatwerk. De bewoner wilde in dit geval echt weg, maar het pand was gezien de N65 plannen nu niet op normale wijze te verkopen. De woningaankopen voor de N65 zijn niet gebaseerd op een vrije keus. Voor een aantal eigenaren/bewoners is de gedwongen verkoop van hun woning of grond een gebeurtenis met een grote impact. Wat de gemeente en Rijkswaterstaat daar tegenover kunnen plaatsen, is een zorgvuldig en transparant proces, duidelijke informatie, persoonlijke aandacht en voortvarendheid. Om die reden is de gemeente Vught al in 2015 gestart met het voeren van persoonlijke gesprekken met alle inwoners aan de N65, die met een gedwongen verkoop van hun woning of grond te maken krijgen. In deze gesprekken werd de noodzaak tot aankoop toegelicht en het proces geschetst. Ook de rechten en plichten van de verkoper kwamen aan de orde. In een tweede gesprek schoof Rijkswaterstaat aan. In deze fase ging het om de aankoopprocedure, de waardebepaling, de vergoeding van de kosten en het aangaan van de overeenkomst. De gemeente Vught en Rijkswaterstaat vinden een zorgvuldig participatieproces van groot belang. Ook de provincie onderschrijft dit. Naast de persoonlijke gesprekken zijn er in de loop van het proces veel bewonersbijeenkomsten geweest. Ook met andere middelen en media worden bewoners bij het project betrokken en van informatie voorzien.

Tweerichtingsverkeer
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat een deel van de bewoners langere tijd in onzekerheid verkeert. Dat heeft te maken met keuzes die nog gemaakt moeten worden en te nemen besluiten in dit complexe project. Participatie is tweerichtingsverkeer. Het gaat niet alleen om informatievoorziening aan inwoners. Er is ook ruimte voor de ideeën, behoeften en wensen van inwoners en andere belanghebbenden. Veel Vughtenaren maken gebruik van deze ruimte. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de duurzame, veilige passing van de Rijksinfrastructuur in Vught.

Snel duidelijkheid
Nu de eerste woning is aangekocht, gaat het aankoopproces aan de N65 verder. Gaat het om de woningen aan het spoorproject PHS Meteren-Boxtel, dan is ProRail de behandelende partij. Ook ProRail streeft ernaar zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de aan te kopen woningen binnen het spoorproject. De eigenaren van deze woningen zijn geïnformeerd en worden intensief betrokken bij het vervolgtraject. Naar verwachting gaat zowel de realisatie van het project N65 Vught-Haaren als PHS Meteren-Boxtel in 2021 van start.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …