Coalitie wijzigt collegevoorstel voor Moleneindplein

De coalitiepartijen GB, D66 en VVD hebben het collegevoorstel over de ontwikkelingsrichting  van het Moleneindplein en omgeving  via een amendement aanzienlijk bijgesteld. Ook de oppositie kwam met een amendement, maar dat werd ruimschoots verworpen.

De coalitiepartijen zien in het collegevoorstel  een richtinggevend document dat dient als het begin van een overleg met alle betrokkenen en de bewoners in de buurt. Er moet worden bekeken of de huidige schoolbebouwing   kan worden behouden of moet worden gesloopt. Bij de herontwikkeling aan de Lidwinastraat en Willibrordusstraat moet rekening worden gehouden met de kwaliteit van het huidige stedenbouwkundig beeld.

Geen  extra supermarkt
Ook wordt gesteld dat een extra supermarkt in de directe omgeving van het Moleneindplein  niet voorziet in een behoefte van de wijk en grote gevolgen heeft voor de toename van de parkeerdruk en de verkeersbewegingen op het plein. Bovendien vinden de partijen dat de huidige supermarkten in Vught voldoen aan de behoeften in Vught . De indieners van de motie vinden wel dat er bij het plein ruimte zou moeten komen voor detailhandel  op het gebied van zorg, als aanvulling op de te ontwikkelen  woningen voor senioren met een zorgcomponent, maar het totaal aan m2 detailhandel in Vught mag niet toenemen.

Reserveren voor woningbouw
In het amendement van CDA  en PvdA-GL  werd het college verzocht om helemaal géén uitbreiding van het aantal m2 detailhandel in het plan op te nemen.  Ook werd gevraagd de parkeergelegenheid op het Moleneindplein te handhaven en de locaties van de Wieken  te reserveren voor woningbouw en daarbij de mogelijkheid tot herontwikkeling van beide schoolgebouwen  te onderzoeken. Ook in dit amendement was opgenomen dat het college in gesprek moet gaan met alle betrokkenen en belanghebbenden om te komen tot een gedragen visie. Dit amendement sloot vrijwel geheel aan bij het burgerinitiatief dat werd opgezet door Mirjam Wilmot en waarvoor zij in iets meer dan 24 uur 173 handtekeningen verzamelde. Daarin wordt stelling genomen tégen de sloop van de 2 schoolgebouwen, tégen een extra supermarkt, tégen vermindering van het aantal parkeerplaatsen op het plein en vóór de herinrichting van het Moleneindplein.  Het amendement  kreeg alleen steun van de SP en werd  verworpen met  5 stemmen vóór en 14 tegen. Het amendement van de coalitiepartijen haalde het wel met 14 vóór en 5 tegen.

Kijk ook bij

Lenteconcert Orkest Toermalijn in de Speeldoos

Op zondag 21 april geeft Orkest Toermalijn het jaarlijkse lenteconcert in de Speeldoos in Vught. …