35.000 voertuigen per dag extra door bebouwde kom Vught

Donderdag konden Vughtenaren zich weer laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen rond de N65 en het verdiepte spoor. Nu de details van de plannen steeds duidelijker worden, blijkt steeds meer hoe complex de operatie is.

Als een stuk van de N65 gedurende 8 maanden moet worden afgesloten voor de wisseling van de kruising met het spoor betekent dit dat dagelijks zo’n 35.000 voertuigen hun weg door de bebouwde kom van Vught zullen moeten vinden. Een probleem waar de verkeersdeskundigen de komende maanden hun hoofd over gaan breken.

Er is gekozen voor afsluiting van de weg omdat deze ingreep veel kostbare tijdelijke maatregelen voorkomt, maar de ingreep zal wel een enorme belasting van het Vughtse wegennet met zich meebrengen. Het idee is op dit moment dat de N65 na de kruising Helvoirtseweg-Kennedylaan afgesloten zal worden. Aan de andere kant van het spoor kan de weg worden afgesloten bij de af- en oprit van resp. de Rembrantlaan- Olmenlaan of na de op- en afritten van de A2. Nu rijden er elke dag 55.000 voertuigen over de N65. De deskundigen gaan er vanuit dat 20.000 daarvan ‘verdwijnen’ omdat de chauffeurs vooraf een andere route bedenken om Vught te passeren door b.v. via Eindhoven of Waalwijk te rijden of door de trein te nemen. De resterende 35.000 voertuigen zullen wél via het interne wegennet van Vught ‘afgewikkeld’ moeten worden. Het idee is dat dit het beste kan over de doorgaande routes door het dorp. Dat betekent via de Boslaan, Loonsebaan en Sportlaan richting de rotonde bij motel Vught, via de Vijverbosweg en Wolfskamerweg richting A2 of via de Helvoirtseweg en de Olmenlaan of smalle Taalstraat richting A2. De twee meest voor de hand liggende routes vanaf het kruispunt Boslaan-Vijverboslaan hebben als nadeel dat ze schoolroutes kruisen. De problematiek speelt pas rond 2024 dus de specialisten hebben nog enige tijd om te bedenken hoe ze het vrachtverkeer uit de Vughtse straten kunnen weghouden. Het is wel duidelijk dat de N58 tussen Tilburg en Eindhoven, waar het verkeer nu al bijna dagelijks vastloopt, voor die tijd verbreed zal moeten worden om het extra verkeer te kunnen verwerken. Om een deel van het verkeer over de Wolfskamerweg te kunnen laten rijden zal de vervanging van de overweg in een onderdoorgang in ieder geval vóór de afsluiting van de N65 gerealiseerd moeten zijn. Voor de tunnel wordt parallel aan de huidige weg een nieuw tracé aangelegd.

Nieuwe verkeersstromen
De belangstelling voor de informatieavond was vrij groot. Voor alle onderdelen van ‘infra-operatie’ waren deskundigen aanwezig die uitleg konden geven. Vaak geen overbodige luxe omdat het, ondanks de uitgewerkte tekeningen, toch vaak moeilijk is om de nieuwe situaties goed op het netvlies te krijgen. Door de blijvende afsluiting van een aantal af-en opritten zullen heel wat nieuwe verkeerstromen in Vught ontstaan. Zo zal de fietsroute vanuit de Baarzen en de Vughtse Hoeven richting de recreatiegebieden bij de Vughtse Hei en de IJzeren Man voor een belangrijk deel via de Martinilaan gaan lopen omdat de fiets- en voetgangersoversteken bij de Boslaan vervallen. Dat betekent waarschijnlijk heel wat extra fietsverkeer op de veelbesproken ovonde. Daar worden echter niet al te veel problemen voorzien omdat het autoverkeer door de Martinilaan naar verwachting zal halveren nu de weg niet meer zal fungeren als op en afrit voor de N65.

Station
Er was dit keer een uitwerking te zien van het nieuwe Vughtse station. Het oude stationsgebouw zal 10 meter richting het centrum verplaatst worden, daarbij wordt geprobeerd om de monumentale beukenboom voor het gebouw te sparen. Er is overigens geen garantie dat dit gaat lukken. Er komt een perron midden tussen de twee sporen en de dekplaat voor voetgangers en fietsers over het verdiepte spoor wordt breder dan aanvankelijk was gepland. De aanleg van het noodspoor, waarover de treinen gaan rijden tijdens de ombouw, duurt 2 jaar. Daarna wordt er 3 jaar gebouwd aan de verdiepte ligging. Voor de bouw van de kruisingen met de verdiepte spoorlijn zal de betreffende spoorovergang, b.v. de Helvoirtseweg of de Esschestraat zo’n 7 à 8 maanden afgesloten moeten worden. Door het verdiepte spoor worden alle kruisingen met het spoor op de lijn Den Bosch-Eindhoven in Vught ongelijkvloers. Dat levert niet alleen meer veiligheid op, maar ook vervallen de wachttijden voor de overwegen. Dat scheelt een slok op een borrel want in Vught-Noord passeren dagelijks 432 personentreinen en 69 goederentreinen, voor de lijn na de afsplitsing richting Tilburg gaat het om 288 personentreinen en 51 goederentreinen. Het kan nog erger want door Boxtel zullen dagelijks 504 personentreinen en 81 goederentreinen gaan rijden.

Zwaar
Het loopt kennelijk nog niet allemaal even lekker voor de spoorbewoners die hun huis moeten verkopen via de uitkoopregeling van Prorail. Een van de bewoners klaagde: ”We blijven wel heel lang in de onzekerheid zitten. Eerst kregen we te horen dat er in 2015 duidelijkheid zou komen. Nu is die termijn alweer opgerekt naar 2018.” Voor spoorbewoners in de eerste en tweede lijn die buiten de aankoopregeling van Prorail vallen geldt de ‘Vughtse Regeling’, die onlangs in de Vughtse raad werd vastgesteld. De informatiebijeenkomst maakte opnieuw duidelijk dat veel Vughtenaren het de komende jaren zwaar voor hun kiezen zullen krijgen, maar daarna zal heel Vught kunnen genieten van de voordelen van dit gigantische project.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …