(W)etenstijd over de schrijver Antoon Coolen

Woensdagavond 28 juni vindt er  een  (W)etenstijd plaats door Anders Bezig Zijn bij Huize Elisabeth. Om 17.30 uur start de avond met een heerlijke maaltijd. Aansluitend op de maaltijd om 19.00 uur komt Cees Slegers vertellen over Antoon Coolen, zijn werk en zijn tijd.

Antoon Coolen (17 april 1897- 9 november1961) leeft, vooral bij de oudere generatie, nog voort als schrijver van o.a. “Kinderen van ons volk’,  ‘Peelwerkers’ en ‘Dorp aan de rivier’. In de biografie die Cees Slegers over hem schreef laat hij zien dat Coolens romans en verhalen ook nu nog kunnen ontroeren. In zijn lezing zal hij vertellen hoe Coolen zijn weg koos bij de grote omwentelingen die tijdens zijn leven plaatsvonden, zoals de emancipatie van de katholieken, de politieke spanningen in het interbellum en de economische en sociaal-culturele ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant in de eerste helft van de vorige eeuw. Natuurlijk komt ook de inhoud van zijn romans uitgebreid aan de orde. Kosten voor de maaltijd zijn 5 euro, voor de lezing inclusief kopje koffie of thee 3,50.  U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26 juni via  ABZ  073-6572000 of info@abzvught.nl.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …