Prof. dr. Mathieu-Segers

Twaalfde ’beschermerslezing’ NM Kamp Vught

Boeiende bespiegelingen prof. dr. Mathieu Segers

Op verzoek van de stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught gaf prof. dr. Mathieu Segers, na een welkomstwoord van voorzitter Rob Almering, op zondag 20 januari een drukbezochte en hoogstaande lezing over Europa als vredesproject, over de uitdagingen van de Europese integratie van vandaag. Theo Verbruggen, journalist van de NOS en bestuurslid van de stichting Beschermers, ging hierna in samenspraak met historicus en freelance journaliste Mijke Pol en Natascha van Weezel, Nederlands auteur en filmmaakster, en wat later de toehoorders in gesprek over dit onderwerp.

Door Ton Wagenaars

Sinds 2008 worden sprekers geïnviteerd voor de jaarlijkse Beschermerslezing. Frans Timmermans, Frits Bolkestein, Jaap de Hoop Scheffer en Frank Westerman waren o.a. al eerder in Vught om met hun lezingen extra gelden te genereren voor het Nationaal Monument Kamp Vught. Verder wil de stichting de bewustwording van de jeugd bevorderen over onderwerpen als vrijheid en mensenrechten. De vereniging telt 75 leden, particulieren, stichtingen en bedrijven. NMKV kan regelmatig een beroep doen op de stichting Beschermers als er onvoldoende middelen uit fondsen beschikbaar zijn gekomen. De inkomsten van de Beschermers staan los van de stichting NMKV.

Een gouden toekomst
Prof. dr. Mathieu Segers bezorgde de aanwezigen een boeiend uur met als kernpunt het koesteren van de droom en idealen van de jaren negentig. Toen leek met de val van de Muur, een vreedzaam verlopen revolutie, een gouden toekomst voor Europa aan te breken en niet alléén voor West-Europa. Segers sprak met nostalgie naar de jaren ’negentig’, de jaren van openheid, flexibiliteit en optimisme waarop soms overdreven negatief wordt teruggekeken. Vooral in de navolgende samenspraak met Natascha van Weezel en Mijke van Pol, representanten uit deze periode, kregen de toehoorders een uiterst erudiete en amusante dialoog te horen. Directeur Jeroen van den Eijnde kon na afloop van de middag terecht spreken van een inspirerend samenzijn.

Nieuwbouw
Voor de nieuwbouw, die NM Kamp Vught in november 2019 beoogt te openen, is een geheel ander traject uitgestippeld waarbij een aantal fondsen en overheden al toekenningen hebben gedaan ter waarde van 3,5 miljoen van de ten minste benodigde 4,1 miljoen. De landelijke waardering voor het NMKV kwam eerder nadrukkelijk tot uiting toen in 2016 het Vughtse museum de winnaar werd van de BankGiro Loterij Museumprijs en een bedrag van 100.000 euro geschonken werd. Het Nationaal Monument was zondag uitsluitend geopend voor genodigden en beschermers. De gehele maand januari is het NMKV dit jaar gesloten wegens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Kijk ook bij

Expositie ‘Een Kunstzinnige Familie’ in MUBO

Van 11 februari tot en met 16 april is in Museum Boxtel (MUBO) in samenwerking …