The Next Power of Dutch Architecture: A Change of Perspective

Op 21 november 2018, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is het Design Museum Den Bosch gastheer van de toekomstgerichte architectuurconferentie ‘The Next Power of Dutch Architecture: A Change of Perspective’, een project van ROAM foundation. Veertien vooraanstaande vrouwen in de Nederlandse architectuur geven hun visie op de vraag: hoe overleven we, als mensheid en als planeet, in de komende eeuwen, wat is daarvoor nodig, en wat kunnen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur daaraan bijdragen?

Sprekers: Riek Bakker, Caroline Bos, Elma van Boxel, Ana Džokić, Adeola Enigbokan, Carlijn Kingma, Michelle Provoost, Ana Luz Melis, Arna Mačkić, Donna van Milligen Bielke, Eline Strijkers, Mechthild Stuhlmacher, Ekim Tan, Nathalie de Vries

Moderatoren: Saskia van Stein, Farid Tabarki
Met medewerking van: Mark Minkjan, Ronald Rietveld, Max Risselada, Piet Vollaard
Curator: Christine de Baan, ROAM foundation, Rotterdam

Achtergrond
Onlangs ontstond in architectuurkringen een felle discussie over het plan van tijdschrift De Architect voor een conferentie, ARC-talks, over ‘de kracht van de Nederlandse architectuur’, met een volledig mannelijke sprekerslijst. Na een kritisch bericht op Facebook van architect Mark Minkjan maakte curator Christine de Baan een lijstje vrouwelijke architecten en theoretici als advies aan de organisatie, via Facebook en mail. Daarop bood Timo de Rijk, directeur van Design Museum Den Bosch, spontaan zijn auditorium aan voor een conferentie met deze line-up. Binnen een dag hadden vrijwel alle sprekers op de lijst toegezegd.

De Architect luisterde naar het protest en voegde enkele vrouwen toe aan het programma van ARC-talks, dat ongetwijfeld een mooie conferentie wordt (www.arc-talks.nl). Daarmee verdween de directe aanleiding. Maar de discussie was ongemeen fel geweest en het enthousiasme voor deelname, als spreker of publiek, aan deze ‘vrouwenconferentie’ bleek enorm. Dit reflecteert een breder debat, dat al langer wordt gevoerd, over de positie van vrouwen in de architectuur. Let wel, niet het #metoo debat, dat inmiddels ook de architectuurwereld heeft bereikt. De vragen zijn fundamenteler.

In een vak waarvan de jongere generatie inmiddels – net als bijvoorbeeld in de medische wereld en bij de rechterlijke macht ¬– voor meer dan de helft uit vrouwen bestaat zijn vrouwen nog steeds vrijwel onzichtbaar. Dit terwijl daar geen enkele zinnige reden voor te bedenken valt: vrouwelijke architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, theoretici, zijn minstens even capabel als hun mannelijke tegenhangers. Dat wilde dat alternatieve lijstje ook laten zien: het was in een mum van tijd gemaakt. Daarnaast is het denkbaar dat, net als op bovengenoemde terreinen of in het bedrijfsleven, vrouwen bepaalde capaciteiten en kwaliteiten inbrengen die de effectiviteit en maatschappelijke waarde van de architectuur vergroten. Of dat zo is, en hoe, weten we nog niet precies, maar mogelijk weten we na 21 november meer.

We gaan namelijk door met de conferentie The Next Power of Dutch Architecture: A Change of Perspective. De vragen waar Nederland en de wereld voor staan zijn te groot om de kans op de inbreng van zoveel fantastische deskundigheid te laten schieten. Wat begon als een welgemeend advies, is nu een geschenk, aan architectuurwereld en samenleving, van een unieke verzameling kennis, denkkracht en overtuigingskracht: live mee te maken in Den Bosch en overal ter wereld via streaming video.

Hoofdvraag van het debat is: hoe overleven we, als mensheid en als planeet, in de komende eeuwen, wat is daarvoor nodig, en wat kunnen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur daaraan bijdragen? Welke wereld laten we aan de volgende generaties na, hoe leefbaar is die, en hoe levensvatbaar: de klimaatverandering lijkt niet te keren, terwijl sociale ongelijkheid en uitsluiting groeit.

Niemand denkt dat de architectuur op zichzelf hiervoor de oplossing heeft. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat dit vak op zijn minst de maatschappelijke werkelijkheid reflecteert en in het gunstige geval deze positief kan beïnvloeden. In Nederland treedt een nieuwe generatie architecten aan, diverser en internationaler dan ooit tevoren. Zij kantelen op 21 november ons perspectief, zowel op deze urgente maatschappelijke vragen als op wat de architectuur daarbinnen vermag.

Tijd: Woensdag 21 november, 10:00 – 17:00u
Plaats: Auditorium Design Museum Den Bosch, Mortel 4, Den Bosch

Aanmelden verplicht via aanmelden@designmuseum.nl o.v.v. Next Power.

Voertaal is Nederlands, met Engels waar nodig. De conferentie zal ook te volgen zijn via livestream. Bekendmaking indeling programma volgt.

Kijk ook bij

Expositie Franciscus & Franciscus in de Verkadefabriek

Franciscus & Franciscus zijn de gebundelde krachten van de kunstenaar F. Franciscus en grafisch ontwerper …