Charlotte van Beuningen

Nieuwe Raad van Toezicht voor Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting

Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving zijn twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting aangewezen. Het tweekoppig bestuur heeft zijn functie neergelegd. De nieuwe Raad van Toezicht beraadt zich over de toekomst van de stichting.

De nieuwe toezichthouders zijn onlangs aangesteld na het verlopen van de zittingstermijn van de vorige leden. In overleg hebben daarna de bestuurders Charles van Beuningen en Jean van Zinnicq Bergmann besloten om hun taken neer te leggen en de oriëntatie op de toekomst over te laten aan de nieuwe Raad van Toezicht.

De Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting beschikt over 184 woningen en is daarmee een van de kleinste woningcorporaties van Nederland. “Door de toenemende druk van wet- en regelgeving is de vraag gerezen of de zelfstandigheid nog verantwoord gewaarborgd kan blijven. In nauw overleg met de huurdervertegenwoordiging wordt de toekomst verder vorm gegeven en wordt bekeken hoe de gevolgen voor de bewoners minimaal kunnen blijven”, licht Gustav Breuer, die de bestuurstaken waarneemt, toe.

Toekomst
Voor de toekomst zijn de betaalbaarheid en kwaliteit van de woningen van het grootste belang. Dit past ook bij de uitgangspunten van de stichting. De Raad van Toezicht streeft er daarnaast naar het bijzondere erfgoed in ere te houden. De Stichting werd opgericht op 10 september 1937 door Willem van Beuningen.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …