‘Mondriaan tot Vughts Design’ maakt quilt voor Congo

De kleinschalige Vughtse stichting ‘Mwasi Makasi’ besloot begin mei van dit jaar mee te doen met het project ‘Mondriaan tot Vughts Design’ door het maken van een quilt. Dit niet alleen om een bijdrage te leveren aan dit initiatief, maar ook om meer naamsbekendheid te krijgen. De quilt is tot eind november te zien in de bibliotheek van Vught en zal bij opbod worden verkocht. Van de opbrengst kunnen vrouwen in Congo verder op weg worden geholpen.

Mwasi Makasi betekent in het Congolees ‘sterke vrouw’. De stichting heeft als doel om alleenstaande vrouwen en hun kinderen, die buiten hun schuld uitgestoten zijn uit de gemeenschap, zicht te geven op een toekomst door hen te ondersteunen in het opbouwen van een nieuw bestaan. Het zelf verbouwen van groenten en het vervaardigen van kleding -met geschonken zaden en naaimachines- was een eerste aanzet. Inmiddels kunnen hun kinderen naar school en wordt een klein weeshuis financieel ondersteund.

Quilt
Ons woord voor een quilt -lappendeken- geeft meteen aan wat het van oorsprong is: een deken waarvan het bovenste gedeelte bestaat uit aan elkaar genaaide lapjes. Voor het maken van de quilt is gekozen voor Vughts Design omdat dit ruimte bood om met kleurnuances te werken en de nadruk te leggen op verbinding. De kleuren rood, geel en blauw van Mondriaan werden als inspiratie en als uitgangspunt gebruikt, waarbij ervoor gekozen is rood als hoofdkleur te gebruiken. Het uiteindelijke formaat werd 1.80 x1.80 m. Het door Rikie van Roessel gemaakte ontwerp kreeg met hulp van Ria Donders, Roselyne Kiswanda, Carla van der Velden, Els Jansen, Nel Smits en Alice Vegelin gestalte. Mondriaan gaf met zijn kleuren de inspiratie voor de quilt, waarin tot uiting komt dat iedereen onderdeel is van een gemeenschap; de vierkanten, hoe verschillend ook, zijn met elkaar verbonden en vormen samen een geheel.

Kijk ook bij

Kaartverkoop seizoen 2024-2025 Theater aan de Parade

De kaartverkoop voor theaterseizoen 24-25 bij Theater aan de Parade is gestart. Bijna 250 bekende …