Beelden van Oktober Revolutie 1967

Jongeren krijgen via een eigen festival de kans samen te werken aan de toekomst van Vught

Begin schooljaar 2018-2019 laten  de initiatiefnemers Xander Beks  en Rob Janssen zien  dat Vught, inclusief Cromvoirt,  in staat is met de innovatieve kracht van jongeren een festival te creëren dat  aanspreekt en eigentijds is.

“De jongeren komen aan het stuur en komen in contact met ouderen die kennis willen delen”, benadrukt Xander Beks. “Samen met Rob Janssen ben ik op zoek naar challenges van allerlei organisaties en jongeren die hiermee aan de slag willen gaan. Dat kan binnen en buiten het onderwijs, maar ook met professionals. Die zijn in Vught royaal aanwezig. Zij moeten wel jongeren willen helpen en voor de nieuwe aanpak open staan. Een jongere kan nu al meester zijn. Die hoeft geen gezel te blijven zoals we dat traditioneel kennen.  Die wederkerigheid hebben we hard nodig.  Daarbij is volop ruimte om te experimenteren. Allerlei partijen en belangstellenden  kunnen aanhaken. We denken aan de Speeldoos,  het Maurick College,  DePetrus, Anders Bezig Zijn, Kunst Stichting Vught, de Jeep, de gilden, muziekverenigingen, basisscholen, sportverenigingen, Fort Isabella en Vughtse ondernemers.

Elzenburg
Iedereen die geïnteresseerd is of  zich geprikkeld voelt, mag aanhaken. In en om jeugd- en jongerencentrum Elzenburg  hoek Brabantlaan/Lidwinastraat  ligt het centrale punt voor het festival.  Elzenburg wil deze nieuwe dynamiek graag laten landen in haar eigen locaties, omdat zij ook met uitdagingen kampen. Tegen het einde van zomer 2018 wordt waarschijnlijk het nieuwe kindcentrum de Avonturier (Wieken en Baarzen) geopend. Bij dit centrum is dan ook een multifunctionele sporthal gerealiseerd, waarbij het festival prima zou passen. Half januari wordt een informatieve bijeenkomst belegd in de Elzenburg over het festival. Belangstellenden kunnen zich  voor deze avond aanmelden. Stuur uw mail naar:  info@tgle.org.

Mobiliseren 
In Vught zit veel talent verscholen in de jongeren en dat wordt niet benut door en niet in verbinding gebracht met onze samenleving. Daarom moet geprobeerd worden die jongeren uit te dagen om mee te doen aan die samenleving, want dat is  de toekomst van Vught. Xander Beks en Rob Janssen willen de jongens en meisjes, mannen en vrouwen oproepen de handen ineen te slaan en hun te kansen grijpen. Xander Beks: “De toekomst van Vught maak je samen met de jeugd in combinatie met de kennis en ervaring van deskundigen. Wij willen al het sociaal kapitaal en de kennis in Vught mobiliseren, aangejaagd door de jeugd. Het  festival is een middel  om vraaggestuurd met de jeugd en de vele Vughtse netwerken bezig te zijn. Voor verandering is een open mind nodig en vervolgens  moet  de koe bij de horens gevat worden.  Om dit te bereiken is een inspirerende vorm nodig. Als dat lukt, kunnen  stappen gezet worden. Het festival is een middel dat dit alles faciliteert en hopelijk jaarlijks terugkomend blijft faciliteren. De toekomst van Vught maak je samen met de jeugd in combinatie met de kennis  van  ervaringsdeskundigen, maar de jeugd moeten we de boel laten aanjagen.  Een jeugd met talenten en een gemotiveerde jeugd. We willen dit kapitaal inzetten.”

Rob Janssen: “We kunnen op locatie   Elzenburg op dit moment voor kinderen vanaf een jaar of vijf tot aan 25 jaar activiteiten aanbieden.  We hebben ‘ze’ dus lang in ‘huis’ en kunnen ze met een goed aanbod als een meer ontwikkeld mens de wijde wereld in laten gaan. Het aanbod van nu wordt geleverd door drie jeugdorganisaties die moesten verhuizen. Deze participanten zitten ook in het stichtingsbestuur. Wij willen graag onderzoeken wat onze jeugd bezig houdt. Hoe houden we Vught interessant voor deze groep? Wat voor aanbod is daarvoor nodig?  Daarover  ben ik met Xander in gesprek gegaan en dat boeide ons beiden. Immers, wie de jeugd heeft …  Ik heb op mijn werk een experimenteel team gehad dat voor de helft bestond uit jonge mensen. Dat leverde een interessant ontwikkeltraject op. Dat wil ik ook in Vught met jongerengroepen doen bij of via Elzenburg. Dat wordt nog een boeiende ontdekkingsreis.”

50 jaar geleden
De plannen voor dit festival zijn begin dit jaar serieus gaan leven zonder te weten dat vijftig jaar geleden Vught wakker geschud werd door de jeugd- en jongerenmanifestatie ‘OktobeRevolutie ’67 (RV’67)’.  In een  voorwoord  liet burgemeester Mr. H.L.F.M. Baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier toen weten dat hij deze manifestatie een gelukkig idee vond. Er moest niet gedacht worden aan een omwenteling of neiging tot oproer. Het was een prikkeling van de jeugd, tiener en twen, tot een gezonde en geordende vrijetijdsbesteding op het gebied van cultuur, sport en ontspanning, waarbij zij zelf inspraak zouden hebben.

Hokjes-denken
In de jaren zestig van de vorige eeuw was onze katholieke gemeente ingedeeld in parochies met een eigen parochiehuis en eigen verenigingen en dat zorgde voor levendige concurrentie. “Maar zorgde ook voor een hokjes-denken”, zegt Henk Smeets, destijds mede-organisator van RV ’67. Smeets: ”Binnen die parochiële verenigingen vonden jongeren onderdak, maar de grenzen konden niet echt overschreden worden. In Vught kreeg cultuur veel aandacht  bij jongeren. Die jongens en meisjes  waren een grote vrijheid gewend en wilden die graag behouden. Geen hokjes en geen bestuur. Zij hadden een werkgroep en  juist die groep ging op zoek naar verbinding en was binnen RV ’67 bijzonder actief. Het was een goede zaak dat Cees Pols met zijn gezin in Vught was komen wonen. De familie kwam  uit  de randstad en in dat grotestedengebied werd in die tijd ook al veel vrijer over tal van maatschappelijke zaken gedacht.  Vele muurtjes waren daar toen al afgebroken en  Cees werd de coördinator van deze gedurfde manifestatie.  Het idee sloeg aan bij vele bestuurders en vrijwilligers van Vughtse verenigingen en zij gingen aan de slag. Daardoor kon er een uitgebreid programma in elkaar worden gezet. Voor vele leeftijden en met uiteenlopende activiteiten. Van visconcours en beat-avond, verkeersquiz, handenarbeid instuif, voelbalwedstrijd tussen politieagenten en leerkrachten van de lagere school. Maar ook een toneelavond,  kapelaanscabaret, een tentoonstelling door jonge kunstenaars en een film en forum over de nieuwe kerk en haar verschijningsvorm.”

De leden van de werkgroep cultuur dachten mee over een eigentijdse eucharistieviering in een grote tent op het Marktveld. Daarover was overleg geweest met het bisdom. De reacties op opzet en vormgeving waren  bijzonder stimulerend. Deze zondagsviering kreeg veel lof toegezwaaid en werd bezocht door ruim 500 jongeren en  vele  ouderen. Een  grote slotavond, met optredens van bekende artiesten als De Mounties, Willy en Willeke Alberti, Frans Vrolijk, Eddy Christiani en Tonny Eyk, moest de bekroning van deze bijzondere manifestatie worden.

Het was goed te ontdekken dat de RV ’67 ook echt iets in de Vughtse gemeenschap op gang gebracht heeft. Zo werden een culturele raad, een jongerenraad en een sportraad opgericht. Verder besloten de jeugdorganisaties Jeep en JCV  te gaan samenwerken.

Wie is Xander Beks? Vughtenaar. Master in  Agricultural engineering.  Eigenaar Xander Zone. Voorzitter stichting Tasty Green Lifestyle Experience. Vindt dat iedereen talent heeft. TGLE neemt de dromen/ talenten van jongeren als uitgangspunt van activiteiten. Heeft ervaring  in het verbinden van overheid, ondernemers  en onderwijs  met jongeren en brengt dat nationaal en internationaal  in praktijk. Door deze samenwerking wordt duidelijk gemaakt dat  groei ontstaat dankzij de kracht van talent.

Wie is Rob Janssen?  Vughtenaar.  Is jarenlang voorzitter van sportclub Prins Hendrik geweest.  Een sportclub club voor jong en oud. Toen hij met dat werk gestopt was, werd hij door wethouder Peter Pennings benaderd voor het nieuw gevormde Elzenburg. Hij is daar begonnen  als begeleider van het bestuur en sinds een jaar is hij voorzitter van de overkoepelende stichting bestuursorgaan.

Wie is Henk Smeets? Vughtenaar en historicus. Voorzitter Vughts Museum. In het verleden actief op het terrein van minderhedenbeleid (Molukkers).  Medewerker Vughtse Historische Reeks. Als jongere lid van werkgroep Pinakel en later voorzitter Jeugd- en Jongerenraad Vught. Op dit  ogenblik lid van Raad van Advies en Inspiratie van het komend festival.

Kijk ook bij

Filmpremières Verkadefabriek 30 mei t/m 5 juni

MARIA MONTESSORI – filmontbijt Biopic over Maria Montessori, een indrukwekkende vrouw die haar tijd ver …