De Mariakapel in het Lievevrouwepark (Collectie Vughts Museum)

Het Lievevrouwepark en de twee madonna’s

Het was 12 maart 2018 een bijzondere dag voor het Lievevrouwepark in Vught: na 52 jaar kwam daar een Mariabeeld terug.

Door Hanneke Das-Horsmeier
Na de Tweede Wereldoorlog werd in het Lievevrouwepark op initiatief van de Vughtse O.L.V.-Broederschap een monumentale kapel voor Maria gebouwd als dank voor haar bescherming tijdens de bevrijding van Vught in oktober 1944. Architect was C. de Bever. De bouw van de kapel heeft in 1947 tot twee naamswijzigingen geleid. Vanaf 1921 tot 1937 was villa Leeuwenburg raadhuis en het Lievevrouwepark heette toen Raadhuispark; de huidige Kapellaan is de vroegere Raadhuislaan.

Mariabeeld van Mari Andriessen (Foto: Katholiek Bouwblad 18 maart 1950)

Het eerste Mariabeeld
In de nis van de kapel werd een Madonna geplaatst naar een ontwerp van Mari Andriessen (1897-1979). Het was een voorlopig gipsen beeld. Op 4 mei 1947 vond de plechtige inzegening van de kapel en het beeld plaats. Aan de bevolking was gevraagd de vlaggen uit te steken. Vanuit de parochies vertrokken processies naar de kapel, er werd gezongen, gebeden en het H. Sacrament werd bij het licht van flambouwen binnengebracht. In het Sint Petrushuis werd een grote Maria-tentoonstelling gehouden.

Het tweede Mariabeeld
In 1955 werd het beeld van Andriessen vervangen door een Mariabeeld van Niel Steenbergen (1911-1997). Een bekend werk van hem is de omranding van het koepelaltaar in de St.Janskathedraal. Het Noordbrabants Museum eerde hem in 1979 met een tentoonstelling. Dit tweede Mariabeeld heeft een Bourgondisch-Romaans karakter; de beschermengelen willen aangeven, dat de mens één van de schakels in een groter geheel is. Ook de komst en de zegening van dit beeld werd groots gevierd. Processies vertrokken weer uit de parochies en medewerking werd verleend door de gilden, de harmonie en het Jeugdcentralekoor.

Afbraak van de kapel en herplaatsing
Helaas was er bij en in de kapel in toenemende mate sprake van vandalisme, zodat die in 1966 werd afgebroken. Na een intensieve zoektocht trof ik het beeld in 1992 aan in de tuin achter Huize De Braacken. Nu dat afgebroken wordt, is de intussen dakloze Maria teruggekeerd naar het park. Daar staat zij – in tegenstelling tot indertijd – met haar rug naar het Centrum en de Kapellaan. De ingang van de kapel bevond zich aan de kant van de Kapellaan en de nis met het beeld stond aan de kant van de Irenelaan: Maria keek dus in de richting van de Kapellaan. Mogelijk is de recente plaats weloverwogen gekozen, maar het kan ook een vergissing zijn. In het laatste geval zou het mooi zijn, als het beeld kan worden omgekeerd. Of dat nog vóór de Mariamaand gerealiseerd kan worden, is de vraag. Alle bronnen en meer informatie zijn te vinden via Collectie Hanneke Das (Vught).


Vraag aan de lezers

Over deze mooie boogbrug -later vervangen door een brug met eenvoudige houten leuningen- was het Lievevrouwepark vanaf de Kapellaan bereikbaar. Tweede van links is Guust Schmit, de tweede van rechts is Frans Schmit. Wie weet wie de anderen zijn? (Foto 1926, BHIC fotocollectie Gemeente Vught) Graag informatie naar Het Klaverblad via info@hetklaverblad.nl.

Liesbeth Sidler beschikt over een archief van 300 glasnegatieven, waarop voornamelijk familie rond 1900-1920 te zien is. Bovenstaande foto zit ook in haar archief. Belangstellenden voor goede afdrukken van bovenstaande foto, of anderszins geïnteresseerden in het glasnegatievenarchief kunnen contact opnemen met Liesbeth Sidler, via liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl.


Mariabeeld van Niel Steenbergen

 

 

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …