Mevrouw Houben toont de oorkonde, rechts Henk Heessels

Familie van Lanschot 100 jaar ‘beschermers’ Sint Catharinagilde

Twee gouden jubilarissen

Zaterdag 1 december vierde het Sint Catharinagilde haar jaarlijkse teerdag o.a. met de huldiging van twee ’gouden’ gildebroeders en aandacht voor het opmerkelijke feit dat de familie Van Lanschot al 100 jaar optreedt als ‘beschermheer of -vrouw’ van het gilde.

De dag begon met het uithalen van gildebroeder Henk Heessels, waarna er een H. Mis werd opgedragen in de H. Hartkerk, gevolgd door een vendelgroet aan de Kerkelijke autoriteiten. Na de koffietafel in het Gildehuis café Van Berkel zouden de jubilerende hoofdman Bert Kluytmans en secretaris-penningmeester Henk Heessels in het zonnetje gezet en bedankt worden voor het vele werk dat zij verricht hebben voor het Sint Catharinagilde. Door omstandigheden kon de huldiging van Bert Kluytmans geen doorgang vinden. Henk Heessels kreeg door Staande Deken Ad van de Sande een zilveren herinneringsschild opgespeld nadat alle activiteiten, die Henk voor het gilde ontplooit, de revue waren gepasseerd. Hierna kwam burgemeester Van de Mortel aan het woord en hij spelde Henk namens de gemeente Vught een zilveren schild van verdienste op.

Honderd jaar
Hierna werd ook Beschermvrouwe mevrouw M.M. Houben- Van Lanschot gehuldigd vanwege het feit dat de familie Van Lanschot dit jaar 100 jaar lang onafgebroken ‘bescherming’ aan het Sint Catharinagilde heeft geboden. Mevrouw Houben kreeg een oorkonde overhandigd met alle namen van de Beschermheren en Beschermvrouwen van deze eeuw. Een geste die bijzonder in de smaak viel.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …