ErfgoedLab Brabant gaat initiatiefnemers kosteloos ondersteunen bij herbestemming rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten in Noord-Brabant die voor een herbestemmingsopgave staan maar er vanwege de complexiteit niet uitkomen, kunnen vanaf nu een beroep doen op ErfgoedLab Brabant. Dit nieuwe onafhankelijke ‘platform voor herbestemmingsvraagstukken’, gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, gaat beweging in de monumentenmarkt stimuleren door eigenaren en initiatiefnemers te ondersteunen en adviseren.

Voor een deel van de ca. 6.000 Brabantse rijksmonumenten is de toekomst ongewis: het doel waartoe het monument ooit gebouwd was, is in de loop der jaren achterhaald. Door het ontbreken van een passende hedendaagse functie met een sluitende exploitatie, gecombineerd met de hoge kosten van restauratie en onderhoud, dreigt na leegstand verval, en uiteindelijk sloop. In hun ambitie om een nieuwe bestemming te ontwikkelen lopen eigenaren en initiatiefnemers vaak vast in de complexiteit van het herbestemmingsproces. Men mist daartoe eenvoudigweg de kennis en ervaring die nodig is om een dergelijk lastig proces tot een goed einde te brengen. ErfgoedLab Brabant haakt aan op initiatieven die een extra impuls kunnen gebruiken en is tegelijkertijd vraagbaak, gids, intermediair, lobbyist en netwerker.

René Hanssen, directeur ErfgoedLab Brabant: “Het herbestemmen van monumenten is een proces van lange adem waar eigenaren dikwijls niet uitkomen. Te vaak sneuvelen er kansrijke initiatieven vanwege gebrek aan kennis en inzicht of het ontbreken van een ter zake kundige procesmanager. Vanuit ErfgoedLab Brabant gaan wij initiatiefnemers ondersteunen met advies en vouchers waarmee ze expertise en ondersteuning kunnen inkopen. Het platform voor herbestemmingsvraagstukken is vanaf vandaag geopend en we staan klaar om te helpen.”

De vouchers kunnen worden aangevraagd via de website www.erfgoedlabbrabant.nl. Iedere voucher heeft een waarde van maximaal €5.000,- en de regeling biedt de mogelijkheid om per project meerdere vouchers aan te vragen. Hiermee kan, afhankelijk van de fase van het project, expertise en ondersteuning worden ingekocht op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken, kostenramingen en conceptontwikkeling. ErfgoedLab Brabant gaat deze mogelijkheid ook proactief bij gemeenteambtenaren en wethouders onder de aandacht brengen. De stimuleringsregeling loopt in ieder geval tot eind 2018 en bij gebleken succes wordt deze verlengd.

Over ErfgoedLab Brabant
ErfgoedLab Brabant is een platform voor herbestemmingsvraagstukken en haakt aan op initiatieven in de monumentenmarkt die een extra impuls kunnen gebruiken. Eigenaren en initiatiefnemers van rijksmonumenten die voor een herbestemmingsopgave staan, maar er vanwege de complexiteit niet uitkomen, kunnen een beroep op ons doen. We stimuleren en brengen het proces van herbestemming weer op gang door middel van advies, vouchers en de inzet van ons netwerk. ErfgoedLAB Brabant is een initiatief van Monumentenfonds Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Kijk ook bij

Schrijf je in voor het Open Podium

Wil je je instrument laten zien en horen? Dan is het Open Podium iets voor …