Duizend eregasten in Hotel Chique du Frimuelle

“Dit was de allerlaatste bui van deze week…”. Zo luidde voorzitter Sander Pieters (36) van de Stichting Jeugdweek Vught zaterdag 19 augustus de negenenveertigste editie van Jeugd Aktief in. Met meer dan duizend deelnemertjes tussen de vier en twaalf jaar en zevenhonderd vrijwilligers opende hiermee het deftige Hotel Chique du Frimuelle de poorten voor een week avonturieren, verpozen, spelen, doen en verbazen.

Door Ton Wagenaars

Pieters kreeg grotendeels gelijk. Gedurende de eerste dagen van Jeugd Aktief had Pluvius veel mededogen met de organisatie en deelnemers van een van Vughts grootste jeugdmanifestaties. Met 700 vrijwilligers, waarvan het gros groepsleiding, en een publieke belangstelling van vierduizend ouders, grootouders en andere familieleden tijdens de opening, werd weer terstond duidelijk dat Jeugd Aktief Vught zich kan wentelen in de goodwill van heel Vught. Aan sponsoren en gulle gevers geen gebrek, hetgeen ook te zien valt in het infoboekje en op de vele banners. De sympathie met de Jeugdweek is alom aanwezig. “We tellen onze zegeningen”, zegt Pieters die voor het vierde jaar als voorzitter de kar trekt. “heel Vught is ons goed gezind. Allerlei gunsten worden ons toebedeeld en in natura is menig bedrijf bereid om ons te helpen. Dat voelt goed.” Ook aan vrijwilligers en begeleiding is er geen gebrek. “We kijken daarbij naar affiniteit, kwaliteiten en vaardigheid. Daarvoor is de Vliegende Brigade een gouden greep gebleken. Deze in het zwart geklede jongeren hebben een historie als deelnemer en om hen te blijven binden aan Jeugd Aktief gaan ze daarna drie jaar in opleiding voor een latere functie als begeleider. Ze worden wel direct ingezet om zo een grote groep jongeren vast te houden die anders zou afhaken. Geweldig te zien hoe een meisje van vijftien op school worstelt met het houden van een spreekbeurt, maar hier op een podium een grote groep kinderen staat toe te spreken. Het vormt ze! ” Jeugd Aktief kent dit jaar de zesde editie op de locatie Stadhouderspark. Een plaats die zich uitstekend leent voor zoveel attracties, activiteiten, tenten, podia en zitjes vanwege de rijke begroeiing aan bomen en een surplus aan ruimte.

Het blijft een feest de kleurrijke week te bezoeken. Kleurrijk omdat iedere leeftijdsgroep en iedere werkgroep een aparte kleur heeft, van de jongste groepering in het geel tot de oudste scholieren van groep acht in het rood. De indeling is conform de groepen in het basisonderwijs. Voor iedere leeftijdscategorie is er dan een aangepast programma afgestemd op de interesse en belevingswereld met ongeveer vijftien spelen per week voor iedere groep. Maar er blijven vaste hoogtepunten. “Het kampvuur, de spooktocht, de disco, de wandeltocht door het centrum en het blijven overnachten zijn spannende en geliefde onderdelen, maar ook het eten van een frietje in de grote tent spreekt aan als je met zo velen bent”, weet de voorzitter. Vooral voor de allerjongsten is de nachtelijke bivak een belevenis want dan: “slaap je met z’n allen alleen”, volgens een in geel T-shirt geklede filosofe. “Het is wel de groepering die meestal het snelst en massaal in slaap valt na een enerverende dag.”

Anders nog iets?
Ook de medewerkers zijn aan de kleur van hun shirts te herkennen. Zo heeft de afdeling financiën zich gehuld in het paars en is de ook niet onbelangrijke ‘afdeling facilitair’ een donkerblauwe outfit met op de achterzijde gedrukt de prangende vraag: “Anders nog iets?”

De organisatie is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid en derhalve zijn talloze veiligheidsmaatregelen getroffen. Het gehele terrein wordt de klok rond bewaakt en tijdens de nachten in het grote tentenkamp surveilleert een extra twaalfkoppige nachtwacht. De voorbereiding van het festijn start al direct na de afronding van de laatste editie met een evaluatie in september, waarna in brainstormsessies wordt gewerkt aan de volgende Jeugdweek met opnieuw een verrassend thema. De huidige week staat in het teken van een verblijf in het buitengewoon deftige hotel Chique Du Frimuelle waar de kinderen worden vertroeteld door het personeel, maar waar gaandeweg toch wel enkele vragen rijzen over de gang van zaken. Dit jaar zijn er ook gastpresentaties van deftig personeel uit de gemeente Vught. Raadslid Sjoerd Janssens ( SP) en wethouder Saskia Heijboer nemen ook even hun intrek in het hotel. Gedurende de gehele week worden door verschillende fotografen de acties vastgelegd en later getoond via Facebook en andere sociale media. Ook verschijnt er dagelijks een krantenverslag op papier en zal alles via de speciale website te volgen zijn. Op vrijdagmiddag 25 augustus wordt de week afgesloten met een toneelstuk.

Bivak het spannendst: “Met z’n allen alleen blijven slapen…”

In mei 2018 grote reünie Jeugd Aktief bij vijftigjarig bestaan
Volgend jaar zal Vught Aktief vijftig jaar bestaan. Ter ere van dit tiende lustrum zal het thans zittende bestuur op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 een grote reünie organiseren. Plaats van handeling is wederom het Stadhouderspark. Het moeten twee dagen worden waarin deelnemers en ex-deelnemers elkaar kunnen ontmoeten voor het ophalen van herinneringen. Ook zullen allen die eens hebben geparticipeerd in de leiding elkaar weer kunnen begroeten. Over de invulling van de feestelijke bijeenkomsten bestaan nog geen definitieve plannen, maar het zou op voorhand verstandig zijn om vast te gaan zoeken naar oude attributen, toegangskaartjes en foto’s van eerdere jeugdweken. Voor zaterdagavond staat al wel een feestavond op het rooster.

Kijk ook bij

Filmpremières Verkadefabriek 30 mei t/m 5 juni

MARIA MONTESSORI – filmontbijt Biopic over Maria Montessori, een indrukwekkende vrouw die haar tijd ver …