Home / Nieuws / Cultuur / Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant coacht Natuurinclusieve landbouw
Patisserie De Rouw

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant coacht Natuurinclusieve landbouw

De provincie Noord-Brabant stimuleert in haar provincie natuurinclusieve landbouw. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing. Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf.

Omschakeling gangbare veehouderijbedrijven in Oost-Brabant
De provincie heeft zich ten doel gesteld, een toename van 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven met toekomstperspectief in de komende drie jaar. Hierbij wordt gedacht aan omschakeling van gangbare veehouderijbedrijven buiten het Brabants natuurnetwerk. De provincie heeft de drie Brabantse Collectieven gevraagd haar daarin te ondersteunen door het aanstellen van Ondernemers-coaches natuurinclusieve landbouw. De collectieven hebben Ondernemers-coaches aangesteld om u hierin te begeleiden. Hebt u interesse om de omschakeling te maken naar natuurinclusieve landbouw, neem dan contact op met onze Ondernemers-coaches.

Aangemeld en dan?
De geïnteresseerden krijgen een keukentafelgesprek met een Ondernemers-coach. Bij serieuze belangstelling stelt de veehouder samen met de Ondernemers-coach een omschakelplan op. Dit omschakelplan kan bij de provincie Noord-Brabant worden ingediend. Met goedgekeurd omschakelplan komt men in aanmerking voor een provinciale subsidie van € 10.000,- Dit voor het opstellen van een businessplan. De ondernemer kan met dit budget naar eigen keuze een adviseur inhuren, om vanuit het omschakelplan een businessplan voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op te stellen. De uitvoering van het businessplan is aan de ondernemer. Ook hierbij kan hij begeleiding vragen aan wie hij wil.

Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Neem dan contact op met één van de Ondernemers-coaches in uw gebied:
Coaches natuurinclusieve landbouw (NiL)
Harry Geling, ANB Oost-Brabant, Ondernemerscoach, 06-57065824, hgeling@gmail.com;
Jan Ottens, ANB Oost-Brabant, Ondernemerscoach, 06-11225096, janottens@landgoedtoventje.nl;
Gerard Willems, ZLTO, Ondernemerscoach, 06-21232616, gerard.willems@zlto.nl.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Schatten van Vught: Juliana

Het Vughts Museum in DePetrus is dicht vanwege de coronacrisis. Daarom presenteert het museum elke …