Aanvragen cultuursubsidies mogelijk bij Stichting Maecenas

Stichting Maecenas is een Vughtse ANBI-stichting die in 1998 is opgericht met als doel gelden te vergaren ter stimulering van culturele activiteiten door organisaties, verenigingen en evenementen binnen de gemeente Vught.

De gelden zijn bijeengebracht door de oud-bestuursleden van Theater de Speeldoos. Zij hebben de onkostenvergoedingen en vakantiegelden waarvoor zij in aanmerking kwamen vele jaren volledig in dit fonds gestort. Drie oud-bestuursleden van Theater de Speeldoos vormen het bestuur van de Stichting Maecenas. Aanvankelijk werden de gelden besteed om bijzondere uitgaven van het Vughtse theater mede te financieren. Ook particuliere initiatieven kunnen in aanmerking komen.

De Stichting wil m.i.v. heden het brede palet van Vughtse – inclusief uiteraard Cromvoirtse en Helvoirtse – culturele instellingen bedienen. Jaarlijks wordt maximaal 3000 euro subsidie per activiteit ter beschikking gesteld. De aanvragen daarvoor kunnen vanaf 2 juni worden ingediend. Via de website van de Stichting kan subsidie aangevraagd worden. Op de website zijn de voorwaarden te vinden die gehanteerd worden om tot subsidieverstrekking over te gaan. De Stichting is bereikbaar via info@stichtingmaecenas.nl.

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …