Zo snel mogelijk maatregelen N65 om de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten

Donderdag 1 februari heeft de raad van Vught zich uitgesproken over hoe nu verder te gaan met de reconstructie van de N65. De raad heeft besloten om de reconstructieplannen op ‘pauze’ te zetten en vol in te zetten op maatregelen die zo snel mogelijk de veiligheid en leefbaarheid op en aan de N65 vergroten.

Na de vernietiging door de Raad van State van het VKA+ reconstructieplan N65, vanwege stikstof, is in 2023 de zogeheten Taskforce N65 aan het werk gegaan om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de leefbaarheid en veiligheid op en aan de N65 te vergroten. De uitkomst van het Taskforce-onderzoek is dat een grootschalige reconstructie van de N65 in de komende jaren onmogelijk is. Eerst zal de stikstofproblematiek moeten worden opgelost. Pas als dat gebeurd is, kunnen nieuwe plannen worden gemaakt. Dat gaat allemaal nog jaren duren. Maar de leefbaarheid en veiligheid op en aan de N65 kunnen daar niet op wachten. Op de korte termijn zal er snel wat moeten gebeuren. Daarover zo dadelijk meer.

Maar eerst nog even de lange termijn. Het CDA heeft de afgelopen jaren duidelijk naar voren gebracht – in de raad én daarbuiten – dat als die nieuwe plannen voor de reconstructie van de N65 er komen, die plannen: de verkeersveiligheid op de N65 en overige wegen en straten in onze gemeente moeten verhogen; de luchtkwaliteit moeten verbeteren; de geluidshinder omlaag moeten brengen; de barrièrewerking van de N65 moeten verminderen.
In de raadsvergadering van 1 februari hebben we dit nogmaals naar voren gebracht, en alle fracties in de raad waren het daar volkomen mee eens. Voor het CDA kan het VKA+ worden gebruikt als uitgangspunt voor die nieuwe plannen, als vertrekpunt voor noodzakelijke aanpassingen. Een voorbeeld van een dergelijke noodzakelijke aanpassing is dat er een volwaardige ongelijkvloerse kruising komt bij Craijenstein. Die aanpassing maakt dat de Heikantstraat/Olmenlaan als oprit van de N65 kan worden geschrapt.

Iedereen weet dat dit een onzalig onderdeel was van het VKA+, omdat het een enorme toename van het verkeer op de Helvoirtseweg, van Voorst tot Voorststraat, en de Heikantstraat/Olmenlaan zou hebben veroorzaakt. Met alle consequenties voor de veiligheid en leefbaarheid. En de ongelijkvloerse kruising bij Helvoirt, zo hebben we gisteren in de raadsvergadering duidelijk gemaakt, die moet er wat ons betreft zo snel mogelijk komen. Maar daarvoor zal natuurlijk eerst de stikstofproblematiek moet worden opgelost.

Nu de korte termijn. Op initiatief van GB en CDA heeft de raad het college van burgemeester en wethouders verzocht om uiterlijk eind 2024 te komen met een plan van aanpak om op de korte termijn de leefbaarheid en veiligheid op en aan de N65 te vergroten. De raad heeft het college daarbij een groot aantal suggesties gedaan. Zoals een maximumsnelheid van 50 km/u N65 binnen de bebouwde kom, een fietsoversteek bij Bréautélaan-Martinilaan, een fietstunnel bij Vijverbosweg, maatregelen tegen het door rood licht rijden, stil asfalt, een oplossing voor vrachtverkeer en sluipverkeer in Helvoirt en Cromvoirt. Eind 2024 zullen we u informeren over het plan van aanpak.

CDA-fractie: Rutger Jans, Ans Beijens, Jan van Iersel

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …