Zienswijze samenwerking omroepen Vught

Donderdag 4 februari werd in de Commissie Bestuur & Samenleving gesproken over de toekomstige omroeplicentie voor Vught. Het was een opiniërend debat, zodat raad en college afspraken konden maken over de kaders waar een nieuwe omroep voor Vught aan moet voldoen. Enkele politieke partijen maakten van de gelegenheid gebruik hun mening al kenbaar te maken over het PBO, financiën en vrijwilligers. Toch is afgesproken dat het college terugkomt met een uitgewerkt voorstel richting de raad, om er vervolgens een klap op te kunnen geven.

Als deze kaders vastgesteld zijn, kunnen de aanvragers opnieuw naar de tekentafel om hun plannen passend te maken op de wensen vanuit de gemeente. Een prima werkbaar proces, maar er kwam nog een wens op tafel vanuit de commissie. De drie aanvragers zouden moeten proberen samenwerking op te zoeken. Immers drie aanvragende partijen is een luxe voor Vught, maar als je het heel zwart/wit bekijkt, gaat (als iedereen afzonderlijk zijn plannen indient) dit ook pijn doen, want dan moeten er keuzes gemaakt worden.

Logisch dus dat met deze luxe positie voor Vught gepleit wordt voor samenwerking. Het was Jan Willem Verlijsdonk van D66 die alle drie de aanvragers telkens dezelfde vraag stelde. “Bent u bereid om samen te werken?” Alle aanvragende partijen reageerden hier positief op. En met deze uitspraak is de eerste stap gezet om samen met de wethouder gesprekken in te gaan om te komen tot samenwerking.

Ik heb me nog niet voorgesteld, laat ik dat eerst maar eens doen. Ik ben de voorzitter van de Vughtse Omroep Stichting (VOS). Een initiatief dat tot stand is gekomen zonder dat wij in het verleden ooit hebben deelgenomen aan activiteiten bij de andere twee aanvragers. Het bestuur van de VOS heeft haar roots in innovatie, pr/marketing, journalistiek en landelijke radio en tv; een prima mix om vanuit “greenfield” situatie met plannen te komen, zonder het verleden van oude initiatieven mee te nemen.

Wel hebben we geprobeerd de samenwerking op te zoeken. Een delegatie van de VOS heeft in een eerder stadium gesprekken gehad met AVULO en NOVO3. Deze gesprekken waren absoluut zinnig, maar leidden in de basis niet tot samenwerken. Wij merkten veel oud zeer bij beide partijen en kwamen tot de conclusie dat dit oud zeer nooit is uitgesproken. Op een gegeven moment is er voor de VOS een moment aangebroken om een besluit te nemen als nieuwe partij het avontuur aan te gaan. Waarom hebben we dat dan gedaan? Het bleek dat beide partijen al ver waren in hun eigen strategie om ook een gooi naar de nieuwe licentie te doen. En als je als nieuwkomer dan gaat roeren in dit proces, ben je vooral het interne proces aan het verstoren en is de kans erg klein dat je inbreng en ideeën onderdeel kunnen worden van een groter geheel.

Het is net als bij troepen apen, je hebt rivaliserende troepen en als je daar als nieuweling bijkomt is de kans groot dat je moeilijk opgenomen wordt, en je moet ook niet uitgespeeld worden tussen twee troepen. Als je een keuze had gemaakt voor 1 van de 2 troepen, zijn alle kansen verspeeld bij de andere troep en zo word je ongemerkt onderdeel van het oorspronkelijke probleem. Daarnaast spelen ook territoriumdriften mee, want waarom zou je als nieuwkomer je bewegen in iets dat al bestaat? En dat zijn primaire reacties, maar niets menselijks is ons vreemd. Het zal nooit leiden tot constructieve gesprekken. Voor de andere twee aanvragers niet, maar ook niet voor onszelf, omdat we onze ambities dan nooit onder de aandacht zouden kunnen brengen.

Ondertussen hebben wij een bestuur gevormd, een PBO bij elkaar gehaald en zijn we onze plannen gaan uitwerken. Ook hebben wij de risico’s voor het slagen van ons avontuur vanaf het begin in kaart gebracht. Juist door het ontbreken van de kaders vanuit de gemeente is een plan leuk, maar je weet niet of dit plan überhaupt gaat aansluiten op de wensen van de gemeente. Dus het is taak om geen half werk te leveren en je kernwaarden en visie grondig uit te werken.

Een aantal kernwaarden die wij hebben vastgesteld:

– Het bestuur en PBO moeten in de haarvaten zitten van de Vughtse, Helvoirtse en Cromvoirtse gemeenschap. Het PBO zal samengesteld moeten worden met leden die niet op persoonlijke titel deelnemen, maar moeten allen een representatieve inbreng en of trackrecord hebben in onze samenleving het liefst ondersteund vanuit een organisatie of achterban van betekenis.
– Werken aan een toekomstbestendig model dat Vught op de kaart zet als de streekomroep (wel) een feit wordt.
– Samenwerkingen / partnerships opzoeken met lokale en regionale partijen.
– Bieden van een open, vriendelijke en diverse vrijwilligersorganisatie.
– Burgerparticipatie bevorderen. Iedereen kan deelnemen aan het publieke debat, mits je het juiste (en vooral laagdrempelig) gereedschap biedt.
– Opkrikken van de journalistieke waarden. Niet zozeer volgend, maar vooral in de frontlinie zitten. Agenderen en relevantie opzoeken.
– Dan komt er een technnische uitleg: Je merkt dat lokale omroepen vanuit een distributie visie denken. Oftwel hoe kunnen wij content leveren op zoveel mogelijk platforms? En dat noemen we dan een crossmediale aanpak. Vanuit ons gedachtengoed hebben we het omgedraaid. Distributie is ondergeschikt aan de redactionele visie. Zonder redactie en of content kun je namelijk je kanalen niet voorzien van relevante content. Als je je redactionele visie op orde hebt, komt dat tot uiting in je distributie. Het gaat immers om de boodschap die je naar buiten wil brengen en dat moet je zo effectief mogelijk doen. (Effectief in bereik, doelgroep en snelheid wel te verstaan).

Op al deze bovenstaande punten hebben we een antwoord gevonden en uitgewerkt in een beleidsplan. Zijn deze punten dan niet veel te ambitieus voor een kleine gemeente als Vught? Het antwoord is volgens ons NEE! Het kan echt, kijk vooral naar wat we al hebben: Zowel Avulo en Novo3 kunnen veel van bovenstaande punten waarmaken, maar nog niet alles.

Wij hebben er alleen een aantal nuances aan toegevoegd, waarbij we ook gekeken hebben naar het veranderende medialandschap. Als je de lokale omroep wil zijn en daar ook passende financiering voor krijgt, dan is vrijwilligheid geen vrijblijvendheid meer. En dat betekent dat je regie nodig hebt om visie en kernwaarden om te zetten in realisatie. En dat gaat simpelweg niet met louter een vrijwilligersorganisatie. Daar moet je een regisseur opzetten. Een regisseur die niet onderdeel is van het bestuur van de omroep, maar redactioneel onafhankelijk kan opereren. Er is dus behoefte aan een hoodredacteur! Daar hebben wij in voorzien in onze plannen.

Het is net als lid zijn van een voetbalclub. Je bent lid, je betaalt zelfs voor dat lidmaatschap, maar de trainer zorgt in goed overleg voor de juiste opstelling, tactiek, en training. Zie de “trainer” in dit geval als hoofdredacteur en het “lid” als vrijwilliger van de omroep. En het mooie is, als lid zou je in onze visie niet eens lidmaatschapsgeld hoeven te betalen. Het is een gratis en leuke hobby voor iedereen. Deze analogie zou moeten kunnen werken voor de lokale omroep.

Wat zien wij als VOS dan als oplossing om samenwerking te laten slagen tussen de andere aanvragers? Het gaat met name om waarborgen voor vrijwilligers om hun inbreng niet te laten ondersneeuwen. Wij zien onder andere de aanstelling van een hoofdredacteur als een oplossing.

Er is echter ook nog een hele andere benadering. En dat is dat de nieuwe lokale omroep zich op papier louter opstelt als licentiehouder en andere partijen toegang en faciliteiten biedt als deelnemend producent. Dan kan iedereen blijven doen wat hij of zij nu al doet bij de eigen omroep, maar wordt hierdoor wel onderdeel van een groter geheel.

Alles wat hierboven is beschreven, hebben wij al uitgewerkt in onze plannen. Het doel moet juist zijn dat we een “allen voor één, éen voor allen – mentaliteit” gaan ontwikkelen.

De afgelopen week heb ik inmiddels met beide aanvragers NOVO3 en AVULO contact gehad. We gaan proberen het verleden los te laten en naar de toekomst te kijken. Laten we dat vooral eerst op hoofdlijnen doen, voordat we gedrieën onze uitgewerkte plannen leidend laten zijn, want dan komen we er niet. Zie dit als de “informatieronde”. Komen we daar uit, dan kunnen we de echte formatie opstarten. Op naar een nieuwe start! (Ja ook voor de lokale omroep).

Wij hopen als Vughtse Omroep Stichting hier een onafhankelijke rol in te kunnen spelen.

W. Schreuder – voorzitter Vughtse Omroep Stichting

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …