WOZ@Vught.nl

Het zal iedereen wel eens verbazen dat de waarde van je huis ineens is gestegen naar een waarde waarvan je denkt: “Hoe komen ze erbij?” Na een vergelijkend onderzoek op basis van het taxatieverslag van de woning, blijft de verbazing bestaan, hetgeen soms leidt tot het indienen van een bezwaar door jezelf of via een derde partij. Dat laatste is niet verstandig, want dat kost de gemeente veel geld hetgeen weer leidt tot een hogere OZB en het levert de aanvrager in de regel niets op. Zelf doen is een optie, maar dat is niet altijd iedereen gegeven en heeft een lange doorlooptijd. Voorafgaand aan een bezwaarprocedure kun je via WOZ@Vught.nl in contact komen met de heffingsambtenaar en dan kun je vragen stellen over de aanslag. Ik heb dat gedaan, omdat ik verbaasd was over de waardebepaling. Na wat heen en weer mailen zijn we er samen uitgekomen. De wijze waarop de heffingsambtenaar reageerde in tijd (snel) en met duidelijke antwoorden, verdient respect en gaf me als burger het gevoel serieus genomen te worden, dit ongeacht de uitkomst. Een compliment is op zijn plaats.

Arno van Dal

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …