Werkwijze gemeente Vught

“In Het Klaverblad van 19 juni jl. is te lezen dat er voor het verharden van de Jagersboschlaan een omgevingsvergunning is aangevraagd. Ik vraag me af hoeveel van dit soort ‘kleinere zaken’ uit het grote plan voor de N65 worden gehaald door de gemeente om alvast uit te gaan voeren. Het grote voordeel voor de gemeente Vught is, dat er op deze manier nauwelijks bezwaar tegen te maken is. Bijna alle bezwaren kunnen direct worden afgedaan met de mededeling ‘niet-ontvankelijk verklaard, geen belanghebbende’. Alleen direct aanwonenden kunnen zo bezwaar aantekenen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, ook bij diverse plannen rondom de IJzeren Man werd op deze manier gehandeld door de gemeente. Het zou de gemeente Vught sieren om open kaart te spelen (betrouwbare overheid) en aan te geven wat allemaal uit de plannen van RWS (en ProRail) gehaald wordt om zo buiten het bezwaartraject te houden. Wees gewoon eerlijk over de afgesproken werkwijze en zeg wat je als gemeente gaat doen.”

Stephan van den Broek

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …