Weinig empathie bij Charlotte van Beuningen

We zijn als (ex-)Vughtenaren afhankelijk van de woningbouw van woonstichting Charlotte van Beuningen, voorheen Woonwijze, voor inschrijving voor een woning in de gemeente Vught. De afgelopen ruim 40 jaar ben ik ingeschreven als woningzoekende. Ik heb altijd netjes betaald. Door omstandigheden (kind en kleinkinderen) zijn we verhuisd naar het dorpje Meeuwen, maar ook vanuit daar ben ik altijd ingeschreven gebleven.

Nu heb ik het afgelopen jaar contact opgenomen omdat ik niets meer hoorde over de inschrijving bij de woningbouw. Voorheen kreeg ik altijd netjes post hierover. Wat blijkt, de woningstichting zou mij via de e-mail een verzoek tot betaling hebben gedaan. (De post was afgeschaft.) Je wordt geacht dat je met je tijd (e-mail) meegaat. De woningbouwvereniging stelt: ‘We hebben u een e-mail gestuurd.’ Ze geven ook aan dat deze e-mail gelezen is. Ik heb echter niets ontvangen. Je wordt dus zelfs door de woningbouw als leugenaar weggezet. Ik heb dit alles laten uitzoeken en de e-mail is binnengekomen bij de SPAM (dus niet gelezen). Dit netjes aangegeven maar ze kunnen niks meer voor mij en mijn partner betekenen. Het is jammer van je inschrijvingstijd, maar wij houden ons aan de regels, afspraken, je hebt niets laten horen dus je bent uitgeschreven.

De vraag over de gelezen e-mail heb ik teruggelegd bij een ICT-er en hij geeft aan: ontvangstbevestiging of leesbevestiging? Bij een ontvangstbevestiging krijgt u een melding als de e-mail is afgeleverd bij de ontvanger. Deze bevestiging geeft dus alleen aan of de e-mail goed is aangekomen. Het blijft de vraag of de ontvanger ‘m al geopend heeft. Wie dat graag wil weten, kan om een leesbevestiging vragen. De ontvanger kan dan aangeven dat de mail gelezen is. Een nadeel is dat de leesbevestiging helaas niet heel betrouwbaar is. De ontvanger kan de vraag namelijk negeren. En niet bij alle mailprogramma’s werken leesbevestigingen, dus soms ziet de ontvanger de vraag niet eens. Geen bevestiging krijgen betekent dus niet altijd dat de e-mail ongelezen is gebleven.

Ik vind het dan ook niet gepast dat een woningbouwstichting wel ruim 40 jaar geld int, maar als je dan niets meer hoort van de ingeschrevenen, dan ook niet netjes een telefoontje of brief hieraan besteedt. Ik heb aangegeven de laatste twee jaar gewoon te willen betalen, ruim 40 jaar inschrijvingstijd gooi je niet zomaar weg. De woningbouw blijft bij zijn principe en legt alles buiten zichzelf neer. Je moet je e-mails maar lezen.

Je bent inmiddels boven de 60 jaar. Er wordt verwacht dat je aan de e-mail mee doet. Een telefoontje of brief wordt hieraan niet besteed. De fout wordt op het bordje van de oudere neergelegd. Ik voel me na 44 jaar echt aan de kant gezet door de woningstichting. Vandaar toch deze kritische noot aan de Vughtenaren, hoe hun woningbouwstichting met haar cliënten omgaat.

Frans en Ria Stark

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …