Waar een wil is, is een tunnel

Al maanden volg ik met interesse de briefwisselingen in het Klaverblad rondom de beoogde reconstructie van de N65. Het blijft mij steeds verbazen dat binnen het gemeentebestuur geen plannen worden gesmeed om alsnog over te gaan op de tegenwoordig wél betaalbare ondertunneling. Er wordt echter vastgehouden aan de actuele plannen, omdat deze reeds jaren geld en inspanning hebben gekost, zelfs als er betere alternatieven zijn ontstaan. Voor mij als ‘gewone’ burger, niet meer dan gemiddeld politiek geëngageerd en druk met kleine kinderen, is deze planvorming in de beginjaren een ver-van-mijn-bed-show geweest. Maar de afgelopen tijd werd de impact op de natuur, onze veiligheid op de binnenwegen en onze gezondheid steeds meer inzichtelijk. Iets wat zorgt voor slapeloze nachten. Het is niet te geloven dat niet alles op alles wordt gezet, als er ook maar één kans bestaat dat een tunnel te realiseren is. Bestuurders, stap over alle trots heen, durf alsnog een stap terug te zetten en kies voor een beter Vught voor onze kinderen.

M. van Soest, Vught-Zuid

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …