Waar blijft de logica?

Heel Nederland maakt zich druk over stikstof. En terecht, want door een overmaat aan stikstof gaan sommige plantjes in Natura 2000- gebieden eerder dood. Dus zet de Raad van State (RvS) een streep door de bouwvrijstelling stikstof, want die voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Dat betekent niet dat er nu een algehele bouwstop geldt; het blijft mogelijk om per project onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof, aldus de RvS op 2-11-22 in https://www.raadvanstate.nl/@133608/bouwvrijstelling-stikstof-van-tafel/.

Volgens Bouwend Nederland is deze uitspraak van de Raad van State in de Porthoszaak een drama voor de bouw. Door de verplichting weer voor elk bouwproject te moeten aantonen dat de realisatie niet bijdraagt aan een vergroting van de stikstofuitstoot, nemen kosten toe en zal de vergunningverlening enorm vertragen. De huizenzoeker, de energietransitie, het klimaat en de mobiliteit zijn de klos. Nederland is terug bij af. Zie dit persberichthttps://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/29416/rvs-uitspraak-in-zaak-porthos-is-drama-voor-de-bouw.

Het kabinet wil dat agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden op korte termijn hun stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Dat is een moeilijke boodschap voor de vele ondernemers die het betreft. Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen. Volgens de laatste opinie peiling (https://www.peilingennederland.nl/alle-peilingen.html) zou de BoerBurgerBeweging BBB liefst 12 zetels veroveren in de Nederlandse Tweede Kamer, een winst van 11, terwijl de VVD er 7 verliest. Veel zal afhangen van de hoogte van de onderhandelingen over uitkoopsommen per ondernemer.

Maar bij de overheid, incl. B&W Vught, maakt niemand zich druk over een andere grote stikstofvervuiler, autoverkeer. Dat autoverkeer produceert niet alleen stikstof NOx (NO, NO2, NO3), maar ook nog fijnstof, CO2 en methaan. En het staat vast dat omwonenden van snelwegen zoals de N65 daardoor jaren eerder overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen. De N65 kosten-batenanalyse (MKBA) hield geen rekening met deze sterfte. Vergat gemakshalve ook maar dat de Vughtse tunnelbak zonder dak en het Helvoirtse tunnelbakje aantoonbaar omwonenden rond 300 Mio waardestijging woningbezit door de neus boort. Logisch toch? Het RIVM berekent die locale luchtverontreiniging zelfs veel te laag. Zie http://www.n65.nl/brochure-gerede-twijfel.pdf. Ook nog logisch? Aantoonbaar betere alternatieven zijn zelfs niet onderzocht. Makkelijk toch! Zijn omwonenden van snelwegen dan minder belangrijk dan sommige plantjes in Natura 2000-gebieden. Waar blijft de logica?

Ongeacht de uitkomst van het RvS-besluit inzake de N65-reconstructie is het ons voornemen die logica en een betere bestuurscultuur bij de overheid af te dwingen. Maar dat vergt veel inzet en we kunnen die kar niet alleen trekken. Daarom zoeken we bestuursleden met name op het vlak van communicatie. De opzet is om via social media en andere middelen ons bereik te vergroten, ook buiten het N65-kader. En natuurlijk kunnen we financiële donaties op IBAN NL05RABO 0106494422 ook goed gebruiken. Hopelijk horen we van u, al dan niet via bestuur@N65.nl . Ondanks alle gebrek aan logica wensen we  alle lezers een zalig kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar.

Corneel Spil, Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …