Vughtse politiek ingehaald door de tijdgeest

“Er is al veel geschreven en gezegd over de teloorgang van Theater de Speeldoos in Vught. De feiten, zoals aangedragen door onafhankelijk organisatieadviseur Hans Kraaijeveld, zijn overtuigend genoeg om zeer serieus genomen te worden. Iedereen kan ze nalezen op de website Aridion.nl en zodoende z’n eigen oordeel vellen. Het artikel in het Brabants Dagblad van 3 juli 2019 spreekt eveneens boekdelen. Het geeft dan geen pas om – wat het gemeentebestuur doet – via een woordvoerder te laten weten, dat het college van B&W zich niet herkent in de kritiek van voormalig interim-directeur Kraaijeveld van de Speeldoos. Om daar cynisch op te laten volgen dat ‘iedereen recht heeft op een eigen mening, zo ook de heer Kraaijeveld’.

B&W tonen hiermee aan dat ze dubbel en dwars zijn ingehaald door de tijdgeest. Op allerlei terreinen van overheidsbeleid nemen burgers het initiatief om kritische vragen te stellen. Zo ook hier: laten de burgers van Vught dit over hun kant gaan? Nee dus. In de ruimten tussen burgers groeit het verzet. De Vughtse politiek is haar legitimatie om lijnen uit te zetten en uitdagingen aan te pakken kwijt. Zoveel is wel duidelijk.

Wat ontbreekt, is een breed gedragen collectief bewustzijn als alternatief voor het traditionele denken vanuit belangen en achterkamertjes. Collectieve bewustwording – als proces en niet zozeer als doel – begint ergens, bij een representatieve groep van verlichte burgers in de gemeente Vught, die het niet langer pikt om op een ouderwetse manier bestuurd te worden. Deze burgers met verantwoordelijkheidsgevoel komen in het geweer tegen de gevestigde orde, in casu B&W en gemeenteraad. Steeds meer burgers sluiten zich aan, tot er voor belanghebbenden geen andere weg meer overblijft, dan de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. Wat mensen bindt, is een collectief bewustzijn als bron van energie en (sociale) creativiteit. Van visie in plaats van ordinaire belangenstrijd.”

Frank van Empel, burger van Vught

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …