VughtParticipeert start burgerinitiatief voor variant N65 Duurzaam

De Vughtse gemeenteraad wil op korte termijn een beslissing nemen die een grote invloed zal hebben op de levenskwaliteit in onze gemeente. Het gaat om de reconstructie van de N65. In 2009 begonnen als een mooi plan om de N65 in een tunnel te stoppen, is het verwaterd tot een compromis in de vorm van een halfverdiepte tunnelbak. Onderzoek van diverse experts toont aan dat eigenlijk alléén de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N65 wordt verbeterd. Kortom, een plan met veel voordelen voor Rijkswaterstaat en voornamelijk nadelen voor onze gemeente en inwoners.

Er is een alternatief, namelijk een ondergrondse, dus volledig verdiepte ligging. Dankzij voortgeschreden technieken is dit goed mogelijk. Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen. Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg:

• Het dorp op het niveau van het maaiveld blijft volledig van ons, zodat wij ons makkelijk kunnen verplaatsen en veilig kunnen fietsen, dus de aansluitingen op de N65 blijven behouden.
• Vught-Noord en -Zuid worden met elkaar verbonden, het doorgaande verkeer gaat er geruisloos onderdoor.
• Het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken.
• Geen ernstige verkeersproblemen in woonwijken rond de Helvoirtse weg, van Voorst tot Voorststraat en de Heikantstraat.
• De Jagersboschlaan kan behouden blijven.
• Het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen.
• Vught wordt samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.

Wij hebben de gemeente opgeroepen meer tijd te nemen om ook deze duurzame optie voor de reconstructie van de N65 te laten onderzoeken en pas daarna een besluit te nemen. Nu een beslissing nemen leidt tot een slechte keuze en een blijvende wond door ons dorp. Bovendien zijn nu vanwege de coronamaatregelen de inspraakmogelijkheden flink ingeperkt. Met meer dan 50 handtekeningen hebben wij inmiddels de oproep voor een burgerinitiatief gedaan. Daarin vragen wij de gemeente het volgende:

– De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg met de Provincie en het Rijk op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, bij voorkeur met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
– Het gebruikelijke democratische proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nádat alle coronamaatregelen zijn opgeheven.
– Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht.

Het is aan de leden van de gemeenteraad te kiezen voor een variant met vooral nadelen voor Vught of de kans te grijpen een duurzame variant voor de N65 te besluiten. Een variant met vooral voordelen voor Vught, en daar ging het toch om. Wij zijn beschikbaar voor het geven van een toelichting op de variant N65 Duurzaam. De verschillende politieke partijen kunnen daarvoor contact met ons opnemen.

Philip Helmer en Maaike Dautzenberg
Bewonersvereniging VughtParticipeert

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …