VughtParticipeert reageert gedeputeerde Van der Maat

De voorzitter van VughtParticipeert heeft gereageerd op het antwoord van Gedeputeerde Van der Maat (VVD) op een mail van VughtParticipeert d.d. 18 april. Dat antwoord hebt u in Het Klaverblad van 19 mei kunnen lezen. Voorzitter Helmer schrijft:

Met onze mail hebben wij u, op indringende wijze, proberen duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen uw oplossing voor de reconstructie van de N65 middels een open verkeersgoot en de doelstellingen die voor dit project zijn geformuleerd. Het stemt ons verdrietig dat u de conflictroute via de Raad van State kiest boven een herbezinning. De consequentie hiervan is dat de overheid kosten blijft maken en verwachtingen blijft creëren voor een project dat naar onze stellige overtuiging, en die van diverse deskundigen, binnen 10 jaar als de vergissing van de eeuw zal worden beoordeeld.

U geeft in uw reactie aan de voorgestelde reconstructie vóór definitieve gunning aan een ‘zogenoemde passende beoordeling’ te onderwerpen. Wij vragen u dringend om daarbij niet alléén het door u erkende stikstofprobleem te evalueren, maar ook de andere problemen waar het huidige ontwerp intrinsiek mee behept is. Denk hierbij aan de bedroevende verkeersveiligheid voor lokaalverkeer en voor doorgaand verkeer, maar ook aan de bredere leefbaarheid in onze dorpskernen. Ten slotte zien wij ons genoodzaakt uw verwachtingen, dat dit project in zijn huidige vorm doorgang kan vinden, te temperen. Er zijn te veel en te grote onopgeloste problemen en overtredingen van regelgeving, niet alléén stikstof, om aan te nemen dat de Raad van State met uw plan akkoord zal gaan.

Zodoende is de geplande definitieve gunning van het project in juli, niet alleen voorbarig maar zelfs bestuurlijk onzorgvuldig. De toezegging van de gemeente Vught om tot de definitieve uitspraak van de Raad van State geen onomkeerbare stappen te zetten, geldt onzes inziens ook voor de provincie. Wij zullen de grote tekortkomingen bij de Raad van State als aanvullend bewijs aandragen, maar veel liever spannen wij ons in om, zoals blijkens uw respons ook uw wens is, de reconstructie van de N65 door middel van een tunnel te doen realiseren.

A. Philip M. Helmer, voorzitter VughtParticipeert

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …