Vught is toch anders

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De uitslag is bekend. In tegenstelling tot de berichten in dagbladen dat plaatselijke partijen de grote winnaar van de verkiezingen waren, blijkt de enige plaatselijke partij in Vught uiteindelijk 1 zetel te hebben moeten inleveren. Hoe zou dat komen? In Het Klaverblad van 7 maart werd aan de Vughtse politieke partijen de stelling voorgelegd: ‘De transparantie in de gemeentepolitiek kan nog wel een tandje beter’. Waar alle andere partijen wijzen op de bestaande gang van zaken en bereid zijn daarin verbeteringen aan te brengen, geeft Gemeentebelangen een afwachtende en terughoudende opvatting weer. Een verbetering van de relatie bestuur en burgers wordt niet, zoals bij meerdere andere partijen, uitdrukkelijk bepleit. Toch zal het die kant in moeten. Waar het bouwzaken betreft kondigen andere partijen veranderingen aan. Een goede ontwikkeling. Zonder dat ik de gemeentelijke politiek nauwlettend volg, zijn mij uit 2017 ten minste drie gevallen bekend waarbij bezwaren van burgers niet of onvoldoende zijn gehoord dan wel gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Die gevallen betroffen allemaal woningbouwzaken. Een reden temeer voor Gemeentebelangen om de relatie bestuur en burgers méér dan normale aandacht te geven. Er komt weer een nieuwe bestuursperiode aan. De tijd zal leren of de burgers in Vught daarin voldoende ruimte krijgen.”

Pierre Kuppens

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …