Voorrang verlenen huisvesting vergunninghouders (3)

De heer Blenkers reageerde in Het Klaverblad van 1 december op een door mij ingezonden brief, waarin ik uitlegde dat gemeente Vught géén verplichting heeft om vergunninghouders voorrang te verlenen bij huisvesting, maar daar blijkbaar toch voor kiest. Blenkers stelde de vraag wat dat uitmaakt, als Vught ook een taakstelling heeft om vergunninghouders te huisvesten? Dat maakt héél veel uit. Dan zouden vergunninghouders, net als iedere andere Nederlander die op zoek is naar een sociale huurwoning, netjes achteraan op de wachtlijsten moeten aansluiten. In mijn optiek is dat niet alleen eerlijk en sociaal, maar ook nodig, om maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers te blijven behouden.

D. van Stratum, Vught

Kijk ook bij

Gemeente Vught staat er goed voor?

Donderdag 3 november werd de begroting 2023 in de Vughtse gemeenteraad behandeld. De kengetallen waarmee …