VluchtelingenWerk Nederland en de gemeente Vught

De schrik sloeg me om het hart toen ik het bericht las over het voornemen van de gemeente Vught, om de subsidie aan VluchtelingenWerk over te hevelen naar meer aan de gemeente gebonden voorzieningen. VluchtelingenWerk is een landelijke organisatie die op grote schaal en over jaren ervaring heeft met de geestelijke gesteldheid, zeden en gewoontes van vluchtelingen uit landen als Eritrea, Somalië, Nigeria, Syrië, Irak, Armenië, etc., en hoe deze mensen te begeleiden bij hun inburgeren. Deze opgebouwde expertise dreigt de gemeente nu aan de kant te schuiven.
De overeenkomst met de jeugdzorg die ook naar de gemeentes is gegaan, komt mij voor ogen. Achteraf blijkt dan, hoezeer de gemeentes toch niet zonder die expertise en landelijke voorzieningen kunnen. Ouders en jongeren met complexe problemen zitten nu tussen wal en schip. Laat dit alsjeblief niet ook met vluchtelingen gebeuren.

Wim Schlooz, kinder- en jeugdpsychiater

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …