Verkrachting

De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Park, Natura 2000-gebied. Mooie kwalificaties! Het gaat allemaal uit van zuinigheid op de natuur. Ik probeer er dagelijks van te genieten, maar mijn vertrouwen in het behoud van die natuur heeft toch wel een knauw gekregen. Op de Oude Bosschebaan is een zogenaamd ‘hoogwaardige fietsverbinding’ aangelegd. Even ter toelichting: het gaat om een betonnen fietspad met een lengte van ongeveer 2,5 kilometer en een breedte van 3,5 meter op een zandweg, waar eerst een verhard fietspad met een breedte van 1,5 meter lag. De breedte van 3,5 meter is inderdaad hoogwaardig (voor wie?), maar daarmee houdt het op. De aansluiting vanaf de Weide Blik richting Rustende Jager bedraagt ongeveer 1,75 meter en de aansluiting vanaf de Nieuwkuikseweg richting IJzeren Man heeft ook een breedte van ongeveer 1,75 meter. Waarom dan op het tussenliggende traject een breedte van 3,5 meter? Het lijkt meer op een snelweg. Goed voor wielerpelotons, quads, motoren, skeelers, enz., maar nauwelijks meerwaarde voor de recreatieve fietser. Dubbele verkeersborden maken het ook niet fraaier. Kortom, een verkrachting van de natuur. Ook de ruiters en menners hebben hun route moeten inleveren, hoewel er nog wel aanduidingen staan, soms midden op het resterende te smalle zandpad met stenen en wortels.
Of hiermee overheidsgeld en subsidies goed besteed zijn, is zeer de vraag. Zeker als natuurbehoud zo’n belangrijke doelstelling is. Misschien iets voor ‘Kannie waar zijn’?

Cees Goorden, Vught

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …