Verkeersveiligheidrapport centrumplan oost

Ik heb het toegejuichte verkeersveiligheidsrapport dat de Raadhuisstraat veilig is voor de bevoorrading van de winkels doorgelezen en mijn conclusie is: het rapport is leugenachtig, verdoezelt en is ondeskundig.
Leugenachtig: “De situatie is ideaal”. In de Raadhuisstraat geldt eenrichtingsverkeer met fietsers en brommers in twee richtingen. Het rapport stelt: “Uit de vergelijking blijkt dat de wegbreedte van de Raadhuisstraat overeenkomt met de ideale wegbreedte.” Een vrachtauto heeft 3,10 m nodig dus met fietsers in twee richtingen is dat 3,10 + 1,45 + 1,45 = 6,00 m. Dat past niet in een straat van 4,45 m en is daarom niet ideaal, zelfs te smal.
Verdoezelt: Het rapport haalt een onleesbaar rijcurve-rapport aan: De rijcurvetoets leidt niet tot aanbevelingen beweert het rapport. Het aangehaalde SWECO-rapport geeft meerdere aanwijzingen waar straatmeubilair weggehaald en bochten verbreed moeten worden. Maar dan moet je het origineel lezen en niet de onleesbare afdruk die ter beschikking is gesteld.
Verdoezelt: Het rapport hanteert een onrealistische norm. De Vughtse norm voor de maximale intensiteit voor de Raadhuisstraat is 4.000 tot 6.000 motorvoertuigen(mvt)/etmaal. Voor wie dit aantal niet kan beoordelen: dat is van 07.00 tot 21.00 uur ruim 7 (vracht)wagens per minuut. Dat kan niet de norm zijn voor een winkelstraat. Ter informatie: actueel rijden er 2.000 mvt/etmaal (1-richting) over de Helvoirtseweg. We tellen 8,3 vrachtwagens per dag bij de huidige intensiteit en komen op 912 motorvoertuigen per etmaal. Beoordeling: Met 912 motorvoertuigen per mvt/etmaal over een weg waar tot 6000 (vracht)auto’s per dag mogen rijden is dit dus veilig.
Ondeskundig: Daar is niet hier! Er zijn géén ongevallen geregistreerd in de Omgeving van Centrumplan Oost. Twee ongevallen met letsel in de St. Elisabethstraat en Secr. Van Rooystraat tellen niet mee. Die waren niet hier.
Ondeskundig: Eens veilig altijd veilig. Het rapport stelt vast dat er in de huidige situatie geen objectieve verkeersonveiligheid bestaat. Er is vanuit dit oogpunt geen aanleiding om te concluderen dat een toename van bevoorradingsverkeer leidt tot onveilige situaties. Een onnavolgbare redenering die niet past in een deskundig rapport.
Samenvattend: het rapport is ondeskundig en de conclusies zijn onbruikbaar. Een gemiste kans om te onderzoeken wat de veiligste bevoorradingsroute is, maar vooral een doelbewuste poging tot misleiding.

Giel Mens

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …