“Verkeersveiligheid Stadhouderspark in het geding”

“Als bewoners van de wijk Stadhouderspark maken wij ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid binnen onze wijk. Door het ontbreken van een trottoir en vele onoverzichtelijke bochten is veilig buitenspelen voor de kinderen uit de wijk lastig. Ook mindervaliden hebben moeite om zich door de wijk te verplaatsen. Een toename van het verkeer zal deze situatie verergeren. Dit was ons niet bekend toen we kozen voor een woning in dit plan.

Inmiddels dendert er steeds meer verkeer door de wijk heen. Als de plannen vanuit het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadhouderspark, deelgebied kamers 1’ worden goedgekeurd, zal de verkeersdrukte verder toenemen en daarmee ook de verkeersrisico’s. Het college van de gemeente Vught wil namelijk al het verkeer voor het deelgebied ‘Het Buiten’ door de nieuwbouwwijk laten rijden.

Een ander pijnpunt is de Postweg. Door de onduidelijke inrichting van kruispunten en het harde rijden op de Postweg zijn de oversteekplaatsen zeer gevaarlijk, vooral voor schoolgaande kinderen. Als bewoners voelen wij ons niet gehoord door de gemeente Vught. De gemeente heeft niet serieus gekeken naar alternatieve oplossingen en zelfs een aantal logische opties zonder onderbouwing klakkeloos verworpen. Wij betreuren deze handelswijze en wij hopen alsnog in overleg met alle partijen tot aanvaardbare oplossingen te kunnen komen. Wij hebben contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland en zij gaan een onafhankelijk advies uitbrengen over de onveilige verkeerssituatie. Deze melding is te steunen en volgen op https://app-participatiepunt.vvn.nl/#/de-kaart.”

Namens bewoners Stadhouderspark, Chantal Tijbosch

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …