Verbijsterd

Verbijsterd ben ik, en met mij de overgrote meerderheid van de inwoners van de Vughtse Hoeven, over het plan van de gemeente Vught om vier speeltuintjes in de wijken Vughtse Hoeven en Vijverhof op te offeren voor tijdelijke woningen. Aan welk brein is dit onzalige plan ontschoten?

Verbijsterd ben ik over het schrijnende gebrek aan openheid en communicatie van de gemeente Vught over dit plan, naar de bewoners van de Vughtse Hoeven.

Verbijsterd ben ik over de reactie van wethouder Fons Potters in een artikel in het Brabants Dagblad van 10 januari. Quote: “Wij zijn nog helemaal niet zo ver. En wij gaan zeker geen speeltuintjes sluiten voor tijdelijke woningen.”

Beste heer Potters. U bent toch ongetwijfeld op de hoogte van het kleine, bijna onleesbare stukje tekst op pagina acht in de bijlage van de raadsinformatiebrief van 1 november 2022, waarin keihard staat: “Let op: ten koste van de speelvoorzieningen.”

Voor de wijk Vijverhof wordt op pagina 9 in eenzelfde bijna onleesbaar stukje tekst gesteld: “Het vervangen van speelvoorzieningen kan een probleem worden in een wijk waar sowieso weinig collectieve ruimte/ontmoetingsplek aanwezig is.” Hoe rijmt u deze stellingen met uw uitspraak in het BD? Quote: “Ik moet toegeven dat dat heel ongelukkig is omschreven. We kijken hooguit naar de randen van de speeltuintjes, de speeltuintjes zelf blijven intact.”

Beste wethouder Potters, de haan kraait nu al voor de tweede maal. Bent u wel op de hoogte van de situatie ter plekke in de Vughtse Hoeven en Vijverhof? Ik wens u veel succes met het vinden van een deskundige die de onmogelijke taak op zich neemt om, aan de randen van een kavel die nagenoeg helemaal ingevuld wordt door speeltoestellen/-veldjes, toch nog ruimte te vinden om tijdelijke woningen in te plannen.

Van speeltuintjes volbouwen is volgens Potters dus geen sprake. Quote: “Dat zou inderdaad indruisen tegen ons beleid. De ruimte in Vught is beperkt en de tijdelijke woningen moeten ergens komen. Het staat op gespannen voet met het behoud van groen en buitenruimte in de wijk, maar we gaan geen speeltuinen afbreken. Ook wij vinden dat er in een wijk voor jong en oud ruimte moet zijn om te bewegen. Dat laten we niet los.”

Beste heer Potters, mogen wij, inwoners van de Vughtse Hoeven en Vijverhof, u aan deze belofte houden? Ik ben helemaal niet van tribunalen o.i.d., maar u kunt er zelf voor zorgen dat de haan niet voor de derde maal kraait.

Beste B&W, ik ben me bewust van het enorme dilemma en de moeilijke taak waarvoor u geplaatst wordt. U moet een aantal locaties kiezen waar de tijdelijke woningen gerealiseerd moeten worden. Hierin hebt u maar een beperkt aantal keuzes, maar de keuze om speeltuintjes op te offeren voor deze woningen is volgens mij en de overgrote meerderheid van de inwoners van de Vughtse Hoeven misschien wel de slechtste keuze uit de opties die u hebt. Beter ten halve gekeerd …

Bert Martens

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …