Verbazing

Soms glij je van je stoel van verbazing! Bijvoorbeeld de ochtend dat niet Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen maar die malloot van een Trump. Diezelfde verbazing trof mij bij het bericht in Het Klaverblad van woensdag 18 november onder de titel ‘Woningbouw voor ouderen bij het Moleneindplein’. Hierin werd aangegeven dat het Vughtse college de gemeenteraad op de hoogte gebracht had van de gang van zaken in de gebiedsontwikkeling bij het Moleneindplein. Tot zover. Maar wat deed mij van mijn stoel glijden? Dat was de volgende zin: ‘Buurtbewoners waren in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelingsplan en hebben actief de uitgangspunten van de ontwikkelingsvisie Vught Centrum Zuid mee opgesteld’. Ja, vroegtijdig, 3 jaar geleden nadat de gemeente dit gebied eerst bestemd had als winkelgebied. Na veel reuring werd de gemeente op andere gedachten gebracht. Dit leidde tot de inzet van een landschapsarchitect en een acceptabel plan. En toen… brak een grote stilte aan. Tot een van de bewoners stuitte op een bericht over planontwikkeling De Wieken op novo3 en de informatiebrief wist te bemachtigen waarover in Het Klaverblad melding werd gemaakt. Van het oorspronkelijke plan is niets meer te herkennen en alle inbreng van de landschapsarchitect en de bewoners lijken terzijde geschoven. Hoezo burgerparticipatie waar alle partijen voor de verkiezingen hun mond vol van hadden? Enige positieve aan dit alles is dat in het huidige plan de scholen behouden blijven en geschikt gemaakt worden voor bewoning. Maar eerst maar weer eens zien of dit plan standhoudt en de bewoners bij de verdere ontwikkeling daadwerkelijk betrokken worden. Een mooie uitdaging voor de nieuwe raadsleden.

Ton van Son

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …