Veilig en Gezond, N65 onder de Grond!

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft eindelijk de zittingsdatum bekendgemaakt voor het beroep tegen de twee N65-bestemmingsplannen, van de toenmalige gemeentes Vught en Haaren. De meervoudige kamer van de RvS trekt er drie dagen voor uit om alle beroepen te behandelen, en wel op 19, 20 en 21 april. Ook wij als stichting Comité N65 komen dan als appellant hopelijk uitgebreid aan de beurt om al onze grieven toe te lichten en het verweer van de landsadvocate die voor de gemeente Vught optreedt onderuit te halen.

Zaterdag 5 maart was onze secretaris te beluisteren op NOVO3 radio bij Peter Korvers, met als aandachtspunten de onbetrouwbaarheid van fijnstofmetingen en berekeningen en anderzijds de kosten van een Lunettentunnel: voor 136 miljoen euro all-in is een gesloten tunnelconstructie te realiseren tussen de Boslaan en de J.F. Kennedylaan, met drie kruisingen op maaiveldniveau en die nergens hoger komt dan 1,5 meter boven maaiveld. Past prima binnen het beschikbare budget en zeker als je leest dat de aannemer kennelijk voorgesteld heeft om de open tunnelbak over een veel groter gedeelte heel diep aan te leggen, op een niveau waar het grondwater komt. Onduidelijk wat dat gaat betekenen voor de waterloop en voor de kosten. Dit soort majeure wijzigingen ver nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad zijn kenmerkend voor een bestuurscultuur die lak heeft aan rechtsbescherming. Hopelijk vindt de Raad van State dat ook.

Verder kwam ook een lijvig rapport van de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) binnen dat ingaat op de situatie in de Torenstraat in Helvoirt na voltooiing van de N65-reconstructie. Doordat er dan nog maar één enkele aansluiting is op de N65, komt alléén al daardoor meer dan de helft meer verkeer door de Torenstraat te rijden. De Torenstraat die duidelijk een zogenaamde ‘Erftoegangsweg’ is, maar gebruikt wordt als een ‘Gebiedsontsluitingsweg’. Een probleem dat ook in Vught speelt. De straten waar het hier om gaat zijn veel te smal en hebben veel te veel inritten om adequaat het achterliggende gebied te ontsluiten. Om die historische fout te corrigeren, zijn nieuwe rondwegen buiten de dorpskernen nodig. Pas dan is een structureel bestendige verkeersoplossing mogelijk voor de 21e eeuw.

Wij hebben dit aangekaart bij de overheid, maar nul op het rekest gekregen. Dit past in de huidige bestuurscultuur, waarbij de overheid zich van niemand iets aantrekt. De enige instantie die af en toe zijn tanden laat zien is de rechterlijke macht. Wij hebben een beroep gedaan op B&W van Vught om te reflecteren op de bestuurscultuur. Zie http://www.n65.nl/N65-Nieuws.htm. We hopen dat het vruchten gaat afwerpen; we houden u op de hoogte!

De vraag komt op of de Europese overheid dit beter doet. Gezien de formele dooddoeners waarmee onze klachten zijn afgeserveerd, heeft ook het Europese Hof van Justitie geen enkel begrip voor het feit dat door foute toetsingen luchtkwaliteit, duizenden Europeanen die langs drukke wegen wonen, onnodig jaren eerder overlijden. Helaas ontbrak het geld voor hoger beroep. Vandaar onze gebruikelijke oproep dat naast veel energie, die procedures en onderzoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld kosten. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05 RABO 0106 49 44 22 ten name van het Comité N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Bestuur Comité N65, Corneel Spil

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …