Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Moge het een jaar worden waarin de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) met een onafhankelijk oordeel komt over de wat ons betreft schrijnende tekortkomingen qua verkeersveiligheid veroorzaakt door de geplande N65-reconstructie. Zoals inmiddels als bekend mag worden verondersteld, ontstaan er volgens gerenommeerde verkeerskundigen niet alleen grote problemen op de nieuwe N65, maar evenzeer – door het extra verkeer dat door onze dorpskernen gaat rijden – op nu al onveilige lokale verbindingswegen, zoals de Torenstraat in Helvoirt, de Helvoirtseweg in Vught en de St. Lambertusstraat in Cromvoirt. Op 14 december 2021 hebben onze penningmeester en secretaris ten huize van de penningmeester in Helvoirt uitgebreid gesproken met een onderzoeker van de STAB. Hij bleek vooral zeer geïnteresseerd in de verkeersveiligheid van het Onderliggend Wegen Net (OWN). We zijn benieuwd wat van onze opmerkingen niet alleen over het OWN, maar ook over andere onderwerpen gekoppeld aan de N65-reconstructie, in het rapport van de STAB op 14 februari terechtkomt.

Moge het een jaar worden waarin de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, afdeling bestuursrechtspraak, ‘gehakt’ maakt van de houding van het ministerie van VWS en het RIVM. Beide instanties beweren glashard dat alle relevante informatie over hoe verkeersgerelateerde fijnstof gemeten en berekend wordt, openbaar is en voor iedereen toegankelijk. Volgens hen bestaan er geen interne rapporten, die zij op basis van ons WOB-verzoek aan het publiek zouden dienen te openbaren. Ook niet over de natuurkundig gezien onmogelijke (zelfs negatieve) meetwaarden die jaar in jaar uit structureel gerapporteerd worden. Het feit dat er aantoonbaar foutieve meetwaarden worden gerapporteerd, heeft volgens hen nooit geleid tot interne rapporten om fundamentele fouten in de meetmethoden te voorkomen. Zou het werkelijk? De overheid lijkt in elk geval volledig tevreden met alle ‘groene vinkjes’ die het RIVM dankzij deze foute meetmethoden rapporteert en die de basis vormen voor het AERIUS-model, hetzelfde model dat berucht is vanwege de stikstofcrisis. Op 15 december 2021 heeft de Stichting Comité N65 beroep ingediend tegen het ministerie van VWS en het RIVM vanwege deze wat ons betreft nalatige houding.

Moge het ten slotte een jaar worden waarin onze volksvertegenwoordigers op alle niveaus eindelijk durven op te staan tegen de ‘voortdenderende’ overheid, die zich onaantastbaar voelt en schijnbaar met alles weet weg te komen. De overheid is er kennelijk van overtuigd dat een inhoudelijke onderbouwing voor ‘groene vinkjes’ niet nodig is. Geen volksvertegenwoordiger die er iets van durft te zeggen. En moge ten slotte een aantal lezers van dit stuk zich geroepen voelen onze inspanningen om een broodnodige verbetering van de heersende bestuurscultuur te realiseren, te ‘belonen’ met een vrijwillige financiële bijdrage. Dan wordt het ook voor de lege schatkist van onze Stichting een mooi jaar. Naast veel energie, kosten die procedures en onderzoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65. Zie www.n65.nl onder Inschrijven. secretariaat@n65.nl

Corneel Spil, bestuur@n65.nl

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …