Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Net als gewone mensen en bedrijven moeten overheden soms moeilijke beslissingen nemen in onoverzichtelijke situaties. Maar bij de N65 is geen sprake van een onoverzichtelijke situatie en zijn keiharde argumenten en betrouwbare cijfers aanwezig. En toch dramt de overheid door op het door I&W afgedwongen pad om zonder de voorgeschreven MilieuEffect Rapportage (MER) geen enkel alternatief te onderzoeken. En zo van de N65 een 100 km snelweg te maken die zonder tunnel twee dorpen doorkruist. En de summiere Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) weesal op een verlies van tientallen miljoenen bij een investering van €180 Mio. Normale mensen en bedrijven met gezond verstand zouden dan nooit €180 Mio investeren. En die MKBA’s vergaten het feit dat dit plan alle inwoners van Vught en Helvoirt dwingt te blijven wonen onder de rook van een snelweg waardoor jaarlijks honderden Vught- en Helvoirtenaren, voortijdig zullen blijven overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen. Als je weet dat I&W een verloren gezond mensenjaar waardeert op €50.000-€110.000, betekent dat een jaarlijks verlies van meer dan €10 Mio. En daarbovenop komt een eenmalig verlies van 300 Mio waardestijging woningbezit. In alle gevallen een maatschappelijk verlies van meerdere malen het investeringsbedrag van €180 Mio. Wie is er nu gek? Maar daar blijft het niet bij. De overheid maakt het nog veel gekker.

– Een WOB verzoek 2 bij Vught inzake tunnelcalculaties resulteerde inmiddels in een bezwaarschrift. Daaruit blijkt via mails het volgende. Op donderdag 30 april 2020 gaf Peter Burger namens de gemeente Vught opdracht aan RaInfra om het laatste tunnelontwerp met een budget van €152,2 Mio aan te passen naar een aanzienlijk hoger budget. Dat resulteerde in een budget van €412 Mio dat op donderdag 7 mei 2020 aan de Raad is voorgelegd waarbij is gezwegen over het €152,2 Mio budget en de 2 wettelijk niet toegestane aanpassingen die de stijging met €259,8 naar €412 Mio verklaren. Waarom verbloemt Vught het simpele feit dat B&W de Raad en het publiek indertijd welbewust relevante informatie heeft onthouden?

– Een WOB verzoek 3 bij Vught inzake de aanzuigende werking van het verdwijnen van 4 stoplichten resulteerde inmiddels ook in een bezwaarschrift. Daaruit blijkt duidelijk uit het Pimplatform, dat die 2.300 motorvoertuigen die uit de rapportage van Goudappel Coffeng rollen, geen aanzuigende werking betreft, maar autonome groei. De echte aanzuigende werking zou best een veel hogere verkeerstoename kunnen betekenen. Niemand die dat weet zonder nader onderzoek over de verkeersstromen die nu over de A27 en A59 gaan en na ombouw de N65 zullen kiezen. Waarom verbloemt de gemeente ook dit simpele feit?

Bij beide bezwaarschriften schakelt B&W nu de bezwaarschriftencommissie in en weigert rechtstreeks beroep bij de Raad van State (RvS) mogelijk te maken. Onze reactie op deze gemeentelijke besluiten maakt duidelijk dat de gemeente genoeg andere voorschriften overtreedt en/of niet overziet, om toch rechtstreeks beroep bij de RvS mogelijk te maken. Zie alle correspondentie hier.

De drie WOB verzoeken bij MinVWS hebben inmiddels ook geresulteerd in twee bezwaarschriften. Daarin constateren wij dat meerdere onjuiste gebruiken en veronderstellingen in het NSL/Aerius model er toe leiden dat alle voertuigen op het drukste kruispunt in Vught met de N65 plotseling geheel ophouden fijnstof (PM10, PM2.5) uit te spugen. Als gevolg van die meerdere onjuiste gebruiken en veronderstellingen in dit NSL/Aerius model constateert het bestemmingsplan N65 vervolgens dat er geen normoverschrijdingen luchtkwaliteit zouden zijn. Alle correspondentie treft u hier.

Naast veel energie, kosten die procedures en onderzoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Corneel Spil, Bestuur N65

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …