Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Wat doe je als overheid als met scherp wordt geschoten om een eind te maken aan het ondoordachte N65-reconstructieplan? Een dom plan dat alle inwoners van Vught en Helvoirt dwingt te blij­ven wonen onder de rook van een snelweg zodat honderden Vught- en Helvoirtenaren voortijdig blijven overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen. Een plan dat Vught- en Helvoirtenaren in de buurt van de N65 ook nog eens 300 Mio waarde­stij­ging woningbezit door de neus boort. Wat doet de overheid dan? Die gaat verstoppertje spelen in de loopgraven. En dan resteert ons nog maar één wapen, WOB-verzoeken via de Wet Openbaarheid Bestuur. En inmiddels is dit wapen 6 keer ingezet, 3 keer bij de gemeente Vught en 3 keer bij het Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS). Dit zijn boeiende ontwikkelingen. Antwoorden ontbreken, blijven onduidelijk of worden domweg geweigerd.

– 3 WOB’s bij MinVWS/RIVM over het NSL: Alle correspondentie treft u hier. Het antwoord op ons eerste WOB-verzoek bevestigde ons vermoeden dat resuspensie (ouder fijnstof dat opdwarrelt door autoverkeer) niet in de berekeningen en rapportage lucht­kwaliteit zit. Ons tweede WOB-verzoek bevatte de vraag naar documenten over de vergelijking tussen reken- en meetuitkomsten op dezelfde locaties. Die vergelijking is niet alleen wet­telijk voorgeschreven, maar ook elementair vereiste van gezond verstand voor iedere modelbouwer. Na verwijzing naar talloze documenten op de RIVM site concludeerden we dat geen documenten bestaan over die vergelijking tussen reken- en meetuitkomsten op dezelfde locaties. Ondanks herinneringen mochten we tot op heden geen antwoord ontvangen. Ons derde WOB-verzoek bevatte slotvragen die beogen meer zekerheid te verschaffen over verschillende aspecten van het NSL waar wij ons over verbazen. Ter verificatie van de rekenuitkomsten NSL is een concept-rekenmodel door ons opgezet. Dat rekenmodel analyseert alle meetuitkomsten PM10 en PM2.5 over de jaren 2019 tot en met 2021. Onze verbazing begon met de constatering dat sommige rekenlocaties veel verder van de wegrand liggen dan de voorgeschreven 10 meter. De verbazing steeg met de bevestiging dat resuspensie niet in het NSL-model wordt meegenomen. Onze WOB-vragen gaan in op mogelijke oorza­ken waar­door bijv. op het drukste N65-kruispunt in Vught (> 50.000 auto’s per weekdag) het NSL constateert dat de N65 zelf helemaal geen PM10 en PM2.5 zou veroorzaken. Uit een recente publicatie afkomstig van de TU Eindhoven blijkt echter dat fijnstof 15 tot 25 milligram per auto per kilometer zou veroorzaken. U kunt u voorstellen wat dat op dit drukke kruispunt moet betekenen. Voer ter voorlegging aan de RvS waarom er volgens de overheid geen normoverschrijdingen zouden zijn.

– 3 WOB’s bij gemeente Vught : Alle correspondentie treft u hier.

  • Kruispuntanalyses: De gemeente blijft maar volhouden: de drie “Rotondes kunnen het verkeer verwerken.” Nadere info met details wordt achtergehouden. Inmiddels beschikken we over vier rapporten van gerenommeerde deskun­digen die het tegendeel stellen. De drie Ovondes kunnen het verkeer al snel niet verwerken en zijn ronduit gevaarlijk. Benieuwd wat de RvS gaat zeggen.
  • Tunnelcalculaties: De gemeente blijft schimmig over de onderbouwing waarom een tunnel in Vught €412 Mio zou moeten kosten. Benieuwd of de RvS gaat opdragen alle documenten boven water te brengen of zonder meer concludeert dat hier een vies politiek spelletje is gespeeld.
  • Aanzuigende werking: De gemeente blijft stellen dat de aanzuigende werking door het verdwij­nen van 4 stoplichten in de cijfers zitten. Inmiddels is bewijs overlegd dat dit niet waar is. Ook hier moet de RvS concluderen of sprake is van bedrog of onachtzaamheid.

Naast veel energie, kosten die procedures en onder­zoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Do­neer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Bestuur Stichting Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …