Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Interessant om te zien hoe de politiek problemen meent te moeten oplossen. In Vught de afgelopen weken twee N65-schermutselingen. Allereerst de zitting bij de Raad van State (RvS) op 2 maart over 7 verzoeken het N65-bestemmingsplan voorlopig te schorsen, in elk geval totdat uitspraak is gedaan in de hoofdprocedure. In de voorlopige uitspraak (VoVo) koos de RvS voor een elegante oplossing. Gewoon ingaan op de toezegging van de gemeente Vught ter zitting dat met de feitelijke werkzaamheden niet eerder zal worden begonnen dan dat uitspraak in de hoofdzaken is gedaan.
De rechter reikte twee interessante aandachtspunten aan voor besluitvorming door de gemeente Vught. De klachten van bewoners van de Helvoirtseweg in Vught over het gebrekkige Arcadis-onderzoek werden serieus genomen. De rechter stelde dat de gemeenteraad zich dient af te vragen of de bestaande weg nog wel geschikt is voor veel meer verkeer en vroeg om aanvullende maatregelen. Het woord ‘dient’ impliceert in de hoofdzaak ofwel kostbare aanvullende maatregelen ofwel afwijzing van het bestemmingsplan. Voor de veel ergere situatie bij de Torenstraat biedt deze uitspraak kansen in de hoofdzaak.
De bezwaren van Peijnenburg etc. die zijn aansluiting via de Kruishoeveweg op de N65 ziet verdwijnen, werden ook serieus genomen. De rechter verwees naar een alternatief plan dat ook openingen biedt voor de Torenstraat. Inzake onze bezwaren concludeerde de rechter terecht dat die zich, gelet op hun fundamentele aard, niet lenen voor een bespreking in deze uitspraak, maar zwaarwegend genoeg zijn om te kunnen leiden tot vernietiging van de bestemmingsplannen.

Bijna voorspelbaar gaat B&W Vught nu van alles proberen om deze zaak te redden. Aldus is opdracht gegeven aan de landsadvocaat duiding te geven van de VoVo uitspraak RvS. Heel optimistisch concludeert de landsadvocaat: “Die aandachtspunten zijn: de verkeersveiligheid op en rond de Helvoirtseweg en het onderzoek naar de nadelige gevolgen voor de bedrijven rond het voorziene viaduct.” Onze nadere duiding concludeert evenwel dat ook “bij andere aandachtspunten ongewisse uitspraken voorspelbaar zijn. Indien slechts één van die ongewisse uitspraken uitvalt in het nadeel van het huidige plan, is het lot van de voorliggende N65-reconstructie bezegeld.” Kortom, goed nieuws voor Helvoirt, met name voor omwonenden van de Torenstraat die apathisch zijn geworden na vele jaren oeverloze discussies. Als een oplossing voor de klachten van de Helvoirtseweg in Vught al vele miljoenen extra gaat kosten, waarom dan niet een rondweg rond Helvoirt? De verkeerstoename in de veel smallere Torenstraat zal aanzienlijk groter zijn dan bij de Helvoirtseweg in Vught.
Tijd dus voor een actiecomité dat een verkeerskundige en mogelijk ook een advocaat in de arm neemt om de RvS uit te leggen dat de situatie Torenstraat vele malen erger is dan de Helvoirtseweg. Meld u daarvoor aan bij secretariaat@n65.nl.
Zie www.n65.nl onder nieuws voor meer gedetailleerde informatie. Helaas zijn die procedures en onderzoeken erg kostbaar. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Let op! Bij eenmalige donaties zijn alléén bedragen boven 1% van uw fiscaal inkomen aftrekbaar tot 10%. Doneer daarom meer of doe een periodieke gift gedurende vijf jaar. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Corneel Spil, bestuur@N65.nl

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …