Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Met dank aan iedereen die ons stemadvies gevolgd heeft, is nu mogelijk een politieke aardverschuiving op komst in Vught. De 5 zetels van D66 en de 3 van het CDA leiden tot een meerderheid indien D66 kans ziet een coalitie met VVD en/of PvdA-GL te vormen. Uit het recente formatieadvies van Bert Pauli volgt dat de beste oplossing in Vught een brede middencoalitie lijkt onder aanvoering van D66. Om dit proces te bevorderen, heeft het Comité N65 drie knuppels in het politieke hoenderhok gegooid:

  • Allereerst een deskundigen rapport over de veiligheid van de beide invoegstroken in de Vughtse tunnelbak. Conclusie: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico. Dit risico is slechts af te wenden met het vlakker doen verlopen van het betreffende traject van de N65 en een aanzienlijke verlenging van de invoegstrook.”
  • Vervolgens heeft het Comité de tot nu toe achtergehouden verkeersveiligheidsaudit (VVA) weten te achterhalen, opgesteld door een beëdigd Rijksauditor. Conclusie: ‘Groot risico. Situatie met kans op ernstige verkeersslachtoffers’. Daarnaast bevat dit rapport niet onbelangrijke tekortkomingen, die wijzen op andere problemen met de verkeersveiligheid.
  • En tot slot een derde en laatste deel van deze trilogie over de gebrekkige voorlichting van B&W en Provincie aan de Raad over het N65 reconstructieplan. Op 7 mei 2020 is de Raad voorgehouden dat een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken van 1.700 meter, waarvan 1.300 meter ondergronds volgens RAinfra 412 miljoen euro incl. btw zou bedragen. Het door ons ingeschakelde bouwkostenbureau IGG laat echter zien dat de bouwkosten van een dergelijke eenvoudige tunnel slechts 186 miljoen euro incl. btw bedragen.

Het heeft veel geld en moeite gekost om via externe rapporten boven water te brengen wat een kind al kon zien. Zie alle details op onze website N65.nl, onder nieuws. In Vught twee gevaarlijke N65-tunnelingangen en twee nog gevaarlijker invoegstroken. En daarnaast het rigoureus beperken van het grote aantal bestaande stoplichtbeveiligde N65-kruisingen naar slechts twee onbeveiligde ovondes in Vught en slechts een in Helvoirt. Als de plannen toch doorgaan, dan wordt het eindspel gespeeld bij de Raad van State en bij het Hof van Justitie EU. Het is nauwelijks denkbaar dat beide instanties alle argumenten over het hoofd zien.

Die procedures zijn kostbaar. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH voor deze kostbare juridische procedures.

Frans Bos, Comité N65OH

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …