Veel regen in juli 2021

In de maand juli 2021 is er een paar dagen veel regen gevallen. Het water in de sloten en vijvers bij ons in de buurt stond wel 50 cm hoger. Als het water zo hoog mocht blijven staan, hadden we heel wat kilometers natuurlijke oevers erbij. Zover is het nog niet. Op zo’n regenachtige dag wilde ons toilet niet goed doorspoelen. Het leek wel of de spoeling het huis in kwam in plaats van in het vuilwaterriool. De sloten en vijvers konden een niveau van nog eens 50 cm best aan. De eendjes gaan vanzelf mee omhoog. Als je na de enorme regenval het water zeer geleidelijk laat wegstromen, dan valt het met de afkalving van de walkanten best mee.

Wat was er aan de hand? Er zijn kennelijk in Vught nog veel aansluitingen voor hemelwaterafvoer op het vuilwaterriool. Vught heeft twee rioolsystemen: één voor de afvoer van hemelwater en één voor afvoer van vuil water. Te veel regenwater in het vuilwaterriool is niet goed, waardoor het systeem wordt overbelast en ook het afvalwater niet goed kan worden schoongemaakt. Eigenaren van woningen kunnen echt helpen, als het hemelwater in het vuilwaterriool terechtkomt, die aansluiting te corrigeren. De gemeente Vught heeft daarvoor een subsidieregeling om de financiële belemmering op te heffen.

Ik zal niet de enige zijn die heeft geconstateerd dat de vijvers en waterlopen in Vught best een wat hogere waterstand kunnen hebben. Beter daar, dan in mijn toiletpot. Op het plaatsen van zandzakken voor de toiletdeur bij een fikse regenbui, zit ik niet te wachten. Het zou wel een bijzonder gezicht zijn als regenwater met bakken tegelijk de regenpijp in gaat en dat het water er vervolgens bij de buren via de voordeur weer uitkomt en naar de straat stroomt … hadden ze op tijd de zandzakken maar neer moeten leggen.

Ik hoop, dat ik in het volgende Klaverblad lees, dat bij de gemeente 500 aanmeldingen zijn binnengekomen voor wijziging van de aansluiting.

Peter Dijkhuizen

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …