Veel meer fouten in stikstofberekening N65!

Lazen we onlangs dat bij het berekenen van de stikstofuitstoot na de uitvoering van de N65 Reconstructie men de toename, als gevolg van het weghalen van stoplichten, van 2.000 auto’s en 300 vrachtauto’s per etmaal vergeten had mee te nemen in de berekeningen, men heeft ook veel andere oorzaken niet meegenomen.

Mogelijk dat men de huidige samenstelling van vrachtwagens en personenauto’s rechtlijnig heeft geëxtrapoleerd terwijl uit eigen onderzoek blijkt dat juist nu veel vrachtwagens afzien van deze route vanwege de stoplichten. Als deze verdwijnen zullen er dus verhoudingsgewijs meer vrachtauto’s extra deze route nemen. Omdat een vrachtwagen vele malen vervuilender is dan personenauto’s praten we hier al snel over een equivalent van 5.000 extra personenauto’s.

Ook zullen er, vanwege de halvering van afslagen van de N65 naar Vught bestaande uit afritstroken van 150 meter met een hellingshoek van 4% waar volle vrachtwagens omhoog kruipen en vanwege de onoverzichtelijke situatie bovenaan met meteen een voetpad en daarna een fietspad met voorrang, optrekken, weer stoppen, optrekken, weer stoppen etc. ( zie rotonde De Witte) zodat de uitstoot van stikstof maximaal is (een optrekkende motor verbrand oneconomisch) maar ook de uitstoot van fijnstof vanwege de banden- en remmenslijtage, doet de luchtkwaliteit geen goed. Daarbij komt dat tijdens de spitsuren, deze omhooglopende afritten vol zullen staan (5 vrachtwagens of 12 personenauto’s) zodat de N65 wordt geblokkeerd en daar files zullen ontstaan met dientengevolge weer meer uitstoot en kans op ongelukken. Waarom is hier geen dynamische analyse toegepast?

Ook het effect van 80 of 100 kilometer per uur over een wegdek dat dan weer een paar meter naar beneden gaat en dan weer omhoog komt, geeft relatief veel bandenslijtage en dus fijnstof-uitstoot.

En daarnaast hebben wij nog de 25% verkeerstoename binnen Vught waardoor veel meer rem- en optrekbewegingen zullen plaatsvinden, dicht bij de bevolking. Met name rond de kruising Van Voorst tot Voorststraat en Helvoirtseweg wordt rampzalig en er zullen daar stoplichten geplaatst moeten worden. Deze veroorzaken ook veel stikstof- en fijnstof uitstoot.

Uit recentelijk onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de Helvoirtseweg bleek dat deze bijna in de meest slechte categorie zit, maar omdat deze al zo slecht is, is een beetje slechter slechts een relatief klein verschil. Na de N65 Reconstructie zitten we in de hoogste categorie.

Ook merk je aan de onderzoeken dat deze naar de gewenste uitkomst toegeschreven zijn. Zo is berekend dat de wegen het toenemende verkeer wel aan kunnen. De maximale capaciteit wordt niet overschreden. Niet alleen is deze conclusie twijfelachtig omdat het effect van een hellingshoek en kruisende fietsers en voetgangers niet zijn meegenomen, maar ook had de vraag moeten zijn of er meer of minder verkeer ontstaat. Meer verkeer is slecht voor de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Dus de leefbaarheid neemt af! Bovendien hebben we deze overcapaciteit nodig voor als er elders blokkades zijn en voor organische groei. We moeten dan weer eerder investeren in uitbreiding van deze capaciteit. Deze gevolgkosten is men even vergeten.

Er is maar 1 conclusie mogelijk: door de verhoogde concentraties fijnstof en stikstof en de afname van de verkeersveiligheid gaat de levensverwachting van de Vughtenaren flink omlaag met de N65 Reconstructie! Hoeveel precies kunnen we berekenen. Meten is weten.

Helaas is het verhaal nu zo dat ons kind met zijn arm in de gehaktmolen zit en als argumentatie wordt gebruikt dat we niet meer terug kunnen vanwege de mogelijke schadeclaims en dus wil men ons kind helemaal door de gehaktmolen draaien. Ikzelf, als vader van 3 kinderen, wil zo snel mogelijk de noodstop indrukken. Hopelijk kijkt de Raad van State verder dan of er wel goede instructies bij de gehaktmolen zaten en of deze goed zijn nageleefd en redt hij ons van deze ambtelijke dwaling en drukt zij op de noodstop.

Voor hetzelfde budget kan een volledige ondertunneling plaatsvinden en het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat niets doen zelfs veel beter is (6 miljoen veiliger!).

De gevolgen voor Vught de komende 50 jaar zullen desastreus zijn. Wanneer worden we wakker en realiseren wij ons hoe dom dit plan is?

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …