Uitspraak Jagersboschlaan teleurstelling

De gemeente Vught krijgt van de bestuursrechter toestemming tot verharding van de Jagersboschlaan. Een grote teleurstelling voor de Vughtse bevolking. De rechter zegt ook, ik citeer: “De bestuursrechter heeft niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen.” Voor ons zit hierin de grootste teleurstelling. Want, als een bestuursrechter dit niet tot zijn taak rekent, waar kan een groep burgers dan wel terecht? B&W verwezen ons zelf naar de rechter toen bleek dat de omwonenden en college het niet met elkaar eens werden. Wat weegt het zwaarst? Het algemeen belang zoals het college beweert (maar waarvan de werkgroep Jagersboschlaan meent dat dit niet is aangetoond) of het belang van een grote groep burgers die de nieuwe situatie als verkeersgevaarlijk beoordeelt en als vernietiging van natuur en een uniek stukje Vught ervaart. De rechter stelt met zijn oordeel dat het om een politieke keuze gaat. Een keuze die met een ander college een andere keuze kan zijn. Het college heeft het recht om de Jagersboschlaan te verharden en van dat recht maakt het gebruik. Het is voor de werkgroep Jagersboschlaan onverteerbaar dat de coalitiepartijen, waarbij de PvdA-GroenLinks die zich tot de meest groene partij rekent, de kartrekker kan zijn in de uitvoering van dit besluit. Wethouder van de Ven, die tijdens de eerste bijeenkomst in de Martinihal de avond opende met: “Ik heb slecht nieuws, die weg komt er.” Daarmee meent hij de burgers te hebben betrokken bij het besluit. Aan diezelfde wethouder is toen ook gevraagd wie er maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid heeft voor de verharding en openstelling van de Jagersboschlaan. Het antwoord is nu na twee jaar nog niet ontvangen. Deze coalitiepartijen menen nog steeds dat dit besluit een goed besluit is en dat er alles aan is gedaan om de omwonenden tegemoet te komen. Het college en de coalitie begrijpen nog steeds niet dat de omwonenden niet alleen voor zichzelf de bres op zijn gegaan, maar ook voor de 800 kinderen die dagelijks naar en van het Maurick College fietsen. Die weg gaan ze straks delen met ca 1500 auto’s. In deze strijd wordt de werkgroep gesteund door het Maurick College. De grote groep wandelaars, Fietsersbond, natuur-en milieugroep Vught, vele ondertekenaars van de petities roepen met de werkgroep mee. Zo’n 150 mensen liepen mee in de stille tocht. En ondanks corona riepen ca. 50 mensen voor het raadhuis en voor de Witte. Maar die geluiden worden niet gehoord. “Die weg komt er.” De weg komt er zonder dat het nut of noodzaak van dit besluit is aangetoond. Er zijn alternatieven aangedragen maar die zijn weggewuifd. Het college luistert niet naar een belangrijke oproep van de burgers in Vught. Als motivatie geeft de partij PvdA-GroenLinks aan: Er zijn afspraken gemaakt in het verleden en daar houden wij ons graag aan. Dat is bijzonder, want waarom kiezen we dan iedere vier jaar een nieuwe raad en college? Omdat we graag dingen anders willen. Er zou, met PvdA-GroenLinks, meer aandacht voor natuur en duurzaamheid komen. Zonder burgers had de boom op het Maurickplein echter het loodje gelegd. Met dit college verdwijnen straks ruim 400 bomen voor de verbouwing van de N65. Dit college luistert niet. Luistert niet naar de kritische noten van deskundigen die aangeven dat met de nieuwe aanleg van de N65 het in Vught aanmerkelijk minder veilig wordt en minder gezond. De miljoenen kosten worden bovendien ook nog door de Vughtenaren betaald. De verharding van de Jagersboschlaan is onderdeel van dat proces. Naar de reden waarom dit gebeurt wordt in Vught volop gegist. BV; Er moeten andere factoren spelen die niet hardop gezegd worden en ook niet op papier staan. Of misschien prestige, onderhandelingen met Provincie en Rijk die niet goed liepen, misschien vage beloftes aan mensen die aan de Jagersboschlaan bouwkavels willen kopen/verkopen. Wie zal het zeggen? Er wordt veel opgeofferd in Vught om dit plan door te laten gaan. Veel gezondheid, veel natuur, veel geld. Niemand begrijpt de aanleiding van de verharding en openstelling, en het college kan of wil het niet uitleggen. Het MKBA-rapport is lang onder de pet gehouden.
Met behulp van SP, CDA en D66 hopen we nog steeds het tij te keren. Zij verdienen ook uw stem met de verkiezingen. Partijen die niet alleen met voornemens maar ook met maatschappelijke aandacht en uitvoering de Vughtse burger vertegenwoordigd. De partij die zichtbaar is onder de bevolking. Niet de partij die hard roept zonder iets te zeggen. Het gaat om de inhoud, niet om de randverschijnselen.

Nelly Theunissen

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …