Uitnodiging aan de gemeenteraad van Vught

Voor het eerst wend ik me tot de gemeenteraadsleden van Vught. Ik heb samen met enkele buurtbewoners bezwaar ingebracht tegen het plan Braacken. In het plan wordt voorgesteld een bos weg te halen voor vier vrije kavels aan de zijde van Vughterhage. Wij vragen om afstel van deze plannen. Het is een ernstige aantasting van natuur en fauna, de vossen lopen er rond, prachtige vogels huizen er, uilen zijn er ’s nachts. Een uniek stukje Vught. Er is een strijd geweest tot de Raad van State over één boom bij het Maurickplein, hier gaat het om een heel bos. Laat dit niet gebeuren en laat de gemeenteraad haar krachten bundelen. Laat het een keer niet om geld gaan, maar om natuurwaarden in ons Vught! Graag nodig ik de gemeenteraad bij mij thuis uit, op zaterdag 28 september van 11.00 tot 12.00 uur.

Roel Eerden, Vught

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …