Tweede Kamer stelt vragen over de luchtkwaliteit in Vught/N65

Afgelopen week zijn in de Tweede Kamer deze schriftelijke vragen aan de Minister gesteld over welbewust toetsen van luchtkwaliteit buiten de voorgeschreven 10 meter van de wegrand bij drukke wegen door bebouwde kommen. Voor een goede lezer kan nauwelijks twijfel bestaan zijn dat Nederland daarmee welbewust een zeer belangrijk fundament uit de EU Richtlijn luchtkwaliteit onderuit haalt. En zodoende de hele NSL-monitoring op losse schroeven inclusief de reconstructie N65.

Het is misschien ook wel daarom dat de verwachting is dat de Minister zich in alle bochten gaat wringen om uit te leggen waarom naar haar mening het toepasbaarheidsbeginsel (Richtlijn, bijlage 3.A: “Overal toetsen behalve waar het geen zin heeft”) en het blootstellingsbeginsel (Richtlijn, bijlage 3.B:”toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen.”), deze foute uitleg rechtvaardigt. Laten we hopen dat excuses worden aangeboden voor deze onjuiste I&W interpretatie met grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en miljarden verkeerde investeringen in infrastructuur. Hopelijk zullen na lezing meerdere 2e Kamer fracties de schellen van de ogen vallen hoe zo’n flagrante schending van een belangrijk EU-Richtlijn in Nederland kon ontstaan.

Mocht dat niet zo zijn, heeft eindelijk de EU-commissie gereageerd op onze klacht ter zake met deze ontvangsterkenning om uiterlijk 16 juli 2020 te antwoorden. Gezien de voorgeschiedenis sluiten we zeker niet uit dat de EU-commissie Nederland de hand boven het hoofd probeert te houden. Onze advocaat staat dan klaar om in beroep te gaan bij het Europese Hof van Justitie.

De kronkelwegen van hogere politiek en rechtspraak zijn vaak onvoorspelbaar. Verbazingwekkend in de wetenschap dat schone lucht van levensbelang is voor onze gezondheid. Maar gelukkig hebben in Vught drie van de zes politieke partijen zich tegen de huidige N65-reconstructie plannen gekeerd. Dit najaar volgen vervroegde Raadsverkiezingen i.v.m. de fusie Vught/Helvoirt. Dat geeft een nieuwe kans om op zeker te spelen door er via de stembus voor te zorgen dat CDA, D66 en SP in Vught een meerderheid krijgen in de Raad.

En daarvoor doen we een beroep op uw medewerking aan een indringende verkiezingscampagne met raambiljetten, flyers, perspublicaties, huis aan huis bezoek etc. Ook is de bodem van onze kas in zicht en zijn er dus dringend aftrekbare donaties naar IBAN NL05RABO 0106494422 nodig ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Meldt u svp aan via bestuur@n65.nl als bestuurslid of vrijwilliger in het belang van onze gezondheid. Veilig en Gezond, N65 onder de Grond!

Met vriendelijke groet, Comité N65

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …