Toekomst Jeugd Aktief in gevaar

Als de Vughtse gemeenteraad zou besluiten een nieuw schoolgebouw op de parkeerplaats voor ‘Het Kwartier’ te realiseren, blijft er onvoldoende ruimte over voor Jeugd Aktief. De bouw zal ertoe leiden dat het terrein simpelweg te klein en onoverzichtelijk wordt. Hierdoor kan de veiligheid voor de kinderen niet meer worden gewaarborgd. De sociale functie waarvoor Jeugd Aktief is opgericht verdwijnt. Dit heeft impact op kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en vrijwilligers in Vught. Ook verdwijnt de maatschappelijke inzet van meer dan 350 jongeren per jaar. Het zou zonde zijn als een evenement als Jeugd Aktief zou verdwijnen uit Vught.

Sinds 1968 organiseert Jeugd Aktief jaarlijks de jeugdweek. Tijdens de laatste week van de schoolvakantie wordt voor meer dan 1100 kinderen van het basisonderwijs een spel- en doeweek gehouden. De kinderen worden gedurende de week begeleid door ruim 600 vrijwilligers, van wie er ongeveer 100 het hele jaar door actief hiermee bezig zijn. In 1990 verplaatste Jeugd Aktief de jeugdweek naar de locatie ‘de Koepel’. Een terrein dat vanwege zijn gunstige ligging voldoende mogelijkheden bood om spelactiviteiten te laten plaatsvinden op of rondom deze locatie. Er kwamen plannen voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk, waardoor Jeugd Aktief op zoek moest naar een nieuwe locatie. In overleg met de gemeente Vught, Prins Hendrik, basisscholen in Het Kwartier en Partou werd een geschikte nieuwe locatie gevonden in het Stadhouderspark. Sinds 2012 is het terrein rondom Het Kwartier in gebruik. Voor gebruik van deze locatie zijn schriftelijke en bindende afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen, waaronder Jeugd Aktief en de gemeente. Het gebied werd in het bestemmingsplan ‘Stadhouderspark Vught’ aangewezen als recreatie-/evenemententerrein.

Bij de aanleg en ontwikkeling van het terrein is er met diverse factoren rekening gehouden om tot een duurzame en toekomstbestendige locatie te komen. Zo is er door de gemeente een forse investering gedaan in onder meer riolering-, elektra- en waterpunten. Daarbij is bij de indeling van het terrein rekening gehouden met de veiligheid voor kinderen. Ook zijn er voldoende locaties waar, bij slecht weer, het programma binnen kan worden georganiseerd. Daarnaast is de oppervlakte van het terrein passend om de verschillende activiteiten, het bivakterrein, de podia, de kinderen en de bezoekers te kunnen huisvesten.
Wij hebben in tegenstelling tot de afspraken zonder (behoorlijk) overleg de afgelopen jaren al tot twee keer toe terreinoppervlakte moeten inleveren. Bindende en geldende afspraken lijken dus niet te worden nagekomen bij de uitbreiding van ‘Het Kwartier’ met noodlokalen en de uitbreiding van het Klokgebouw aan de tuinzijde. Noodgedwongen is de fietsenstalling verplaatst naar de buitenzijde van het terrein. Dit omdat er simpelweg geen ruimte meer was op het terrein. Door de inperking van ruimte in de afgelopen jaren zijn de grenzen bereikt. Het Jeugd Aktief-terrein heeft een oppervlakte van 25.500 m2. Op basis van een eerste onderzoek ziet Jeugd Aktief geen alternatieve locaties binnen Vught die voldoen aan de noodzakelijke eisen. De ruimte en/of faciliteiten ontbreken simpelweg op andere plekken.

Het organiseren van een fantastische week voor de kinderen levert blije kinderen en ouders/verzorgers op. Jeugd Aktief zet zich in voor Vughtse gezinnen die minder bedeeld zijn en biedt ze een kans om hun kind toch een fijne week te geven.
Als Jeugd Aktief willen wij de gemeenteraad verzoeken om niet verder te gaan met het voorgenomen voorkeurscenario van de nieuwbouw op het parkeerterrein voor ‘Het Kwartier’. De bouw van de school op het evenemententerrein zou het einde betekenen van Jeugd Aktief, omdat er simpelweg geen alternatieve locaties in Vught zijn.

Bestuur Jeugd Aktief

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …